หลุ ดมาอีกแล้ ว เลขหลุ ดจ ากก องสล าก งวด16 ธันวาคม 2563

สวัสดีครั บ นำเรื่องรา วที่น่าสนใจ คลิปอัพเดดในหลายๆสำนักก็ปลอยกันมาแล้วน่ะครับ และมันใกล้โคงสุดท้ายแล้วด้วยครับ สำหรับแนวทางเด่น หลุ ดม าอีกแล้ว เลขห ลุ ดจากกองสลาก งวด16 ธันวาคม 2563 เราไปดูกันเลยว่ามันมีเลขอะไรกันบ้าง ชอบตาม ไม่ชอบผ่านได้น่ะครับผม ภาพนี้เป็นภาพจริง ตัวเลขจริงจากช่องยูทูปของ เลขเด็ดโชคดี โชคดีทุกงวด ประจำวันที่16 ธันวา 2563 ภาพนี้เป็นภาพจริง ตัวเลขจริงจากช่องยูทูปของ เลขเด็ดโชคดี โชคดีทุกงวด …

Read More

5 ปีนั กษั ต ร ชะต าพุ่ งชี วิ ตรุ่ งเรื อ ง หม ดห นี้หม ดสิ น พ้ นเคร าะห์ก ร ร ม

เศ รษฐีชั่วข้ามคืน 5 ปีนักษัตร ชะตาพุ่ง หมดหนี้หมดสิน ชีวิตพ้นเคร าะห์ ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการปลดห นี้สิน แต่บอกได้เลย ว่าอันดับชะตาของคุณจะได้ปลดห นี้อย่ างแน่นอน ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปีขาล ในช่วงที่ผ่านมานั้นด วงไม่ค่อยดีทำอะไรจะเหนื่อยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรือเรียกได้ว่าเป็น ช่วงตกต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและจะดีต่อเนื่องไป จนถึงในช่วงกลางปีจะหมดเคร าะห์หมดโศก โช คลาภจะมีเข้ามาให้ชื่นใจดว งจะดีอย่ างมากยิ่งเรื่องของ ความรักแล้วจะยิ่งดีได้คู่ที่ดีหากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจวาสนา …

Read More

4 ร าศีเ ฮดั ง ร ว ยไ ม่ลื มหูลื มต า เตรี ย มเป็นเศร ษ ฐีให ญ่ ได้โช คล าภเงิ นทอ ง

ราศีมีน เป็นวันแห่งความโ ช คดีอ ยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วจะมีโ ช ควิ่งหา ทุกอย่ างดูเป็นเงิ นเป็นทองไปหมดหน้าที่การทำงานใดๆที่กำลังทำอ ยู่ แม้ว่าจะเหนื่อ ยก็ต าม ขอให้อ ดทนอีกสักหน่อ ย ชีวิตมีขึ้นมีลงเสมอ เวลาขึ้นอย่ าหลง เวลาลงอย่ าท้อเลยช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จะดีขึ้นแล้ว เป็นช่วงกอบโกย ทำได้ก็ทำไป ทดทนได้ก็อ ดทน เพราะทุกอย่ างในขณะนี้ขึ้น …

Read More

หม อดูทั ก 4 ปีนั กษั ต ร ที่มีโอก าสทำม าค้ าขึ้ น มีด วงเศร ษฐี เตรี ยมตั วรว ยรับเงิ นล้ าน

ปีขาล แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาของคนที่เกิ ดปีนักษัตรขาลนั้นเป็นช่วงขาลงก็ตามมีรา ยจ่ายมากกว่าร ายรับและแน่นอนว่า หลายสิ่งหลายอย่ างเหมือนประทุเข้ามาแบบหลายทางเหลือเกินแต่ก็นะมันก็จะผ่านไปในวันนี้แหละภาระห นี้สินของคุณจะหมด ไปในช่วงไม่เกินปีนี้เล็กๆน้อยๆก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้หากคุณอย ากมีรา ยได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้คนจะต้องลงทุนมี กิจการเป็นของตัวเองบ้ างลงแรงสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริงๆทำอะไรก็จะเริ่มประสบความ สำเร็จอย่ างราบเรียบอ่านแล้วดีเก็บไว้นะคะขอให้โ ชคดีมีชัยตามคำทำนายด้วยเทอญ ปีกุน นักษัตรกุนอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าขั้นการปลดหนี้สินหาแต่ว่าควรจะต้องเหนื่อยสักหน่อยกับเรื่องปั ญหาการทำมาค้ า ขายแต่ก็บอกไว้เลยว่ายังไงยังไงดว งของคุณก็จะได้ปลดหนี้อย่ างแน่นอนหากแต่คุณต้องขยันทำมาหากินด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการกอบโกยเงิ นในช่วงนี้จะทำให้คุณได้รับท รัพย์แบบไม่ทันค าดคิด ค าดฝันกันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าดว …

Read More

ด ว ง 4 วันเกิ ดมีเก ณฑ์ โช คก ารเงิ น ม า แ ร งเตรี ย มป ล ดห นี้ก้อ นให ญ่ ถู กห วยร วยเบ อ

ท่านที่เกิ ดวันเสาร์ หลังผ่านเรื่องแย่ๆมา หลังจากนี้ดว งชะตาท่านกำลังไปได้ดี ทั้งในเรื่องงาน และรายได้ ซึ่งด้วยความขยันมุมานะ ของท่านจะช่วยให้มีเงิ นเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยไปตลอดทั้งเดือน ทุกๆอย่ างๆจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ และหลังจากนี้เป็นต้นไป อะไรที่ติดขัด ถูกเลื่อน ล่าช้า เริ่มขยับไปทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โ ชคใหญ่ ความฝันขับรถไปเฉี่ยวชน จะให้โ ชคใหญ่ มีเกณฑ์มีโอกาสจับเงิ นแสนเ งินก้อน มีเงิ นไปปลดหนี้ปลดสินไม่ต้องติดหนี้ใครอีกแล้ว ได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ และด วงชะตาท่านยังมีเกณฑ์โช …

Read More

4วันเ กิดนี้ รั บทรั พย์ปีใ หม่รว ยเ ละ

เกิ ดวันพุธ ด ว ง เหมือนจะดีนะ และดีย า วมาตลอ ด แต่ว่าก็ยังมีช่วงที่ชีวิ ตเล่นตลกจ น ต้องเจอ กับความลำบ า ก ม า ก รา ยจ่ายก็เยอะม า ก หมุนเงิ นตัวเป็นเก ลี ย ว แ …

Read More

ร่ วมอนุโมทน าบุญ ก าละแ มร์ พัชรศรี ถว ายกร ะดิ่ งทองคำ บ นยอดพร ะธ าตุพน ม ณ วัดพร ะธ าตุพนมวรมห าวิห าร

นานๆ แฟนคลับจะได้เห็นลุคหวานละมุนสักที สำหรับพิธีกรมากฝีมือ “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” งานนี้บอกเลยว่าทำเอาแฟนๆต่างชื่นชม หลังเจ้าตัวได้สลัดลุคสาวเฮลล์ตี้ มาเป็นสาวหวาน ดุจดั่งเจ้าหญิงสวมชุดไทย ร่วมงานบุญที่จังหวัดนครพนม พร้อมกับโพสต์ภาพและข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “ปิติในบุญ ❤🙏 ถวายกระดิ่งทองคำบนยอดพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม” “ทำบุญครั้งนี้เป็นความโชคดีและเป็นบุญของพวกเราเหลือเกิน ที่มีพระมหารัชมงคลมุนี เดินทางมาร่วมในครั้งนี้ด้วย ขอน้อมส่งบุญแห่งการถวายพระปางนาคปรกทองคำและกระดิ่งทองคำ” ทรัพย์ในครั้งนี้จะฝากไว้ในแผ่นดินไทย และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ขอให้ทุกท่านร่มเย็น สุขใจ ทรัพย์ปรากฎให้ได้ทำทานอย่างที่ตั้งใจ สุขภาพแข็งแรง มีปัญญาสว่างไสว คิดทำสิ่งใดก็สำเร็จค่ะ” ซึ่งก็มีแฟนๆ เข้ามาอนุโมทนาบุญกับกาละแมร์เป็นจำนวนมาก …

Read More

ด ว ง 4 วันเกิ ดมีเก ณฑ์ โช คก ารเงิ นม าแ ร งเตรี ย มป ลดห นี้ก้อ นให ญ่ ถู กห วยร วยเบ อ

ท่านที่เกิ ดวันเสาร์ หลังผ่านเรื่องแย่ๆมา หลังจากนี้ดว งชะตาท่านกำลังไปได้ดี ทั้งในเรื่องงาน และรายได้ ซึ่งด้วยความขยันมุมานะ ของท่านจะช่วยให้มีเงิ นเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยไปตลอดทั้งเดือน ทุกๆอย่ างๆจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ และหลังจากนี้เป็นต้นไป อะไรที่ติดขัด ถูกเลื่อน ล่าช้า เริ่มขยับไปทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โ ชคใหญ่ ความฝันขับรถไปเฉี่ยวชน จะให้โ ชคใหญ่ มีเกณฑ์มีโอกาสจับเงิ นแสนเ งินก้อน มีเงิ นไปปลดหนี้ปลดสินไม่ต้องติดหนี้ใครอีกแล้ว ได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ และด วงชะตาท่านยังมีเกณฑ์โช …

Read More

ลีน่า จัง ด่า!!  หน้าโง่ ดูถูก นักร้องบ้านนอก คันนามิวสิค ทำเพลงแบบนี้อีกกี่ชาติก็ไม่ได้เกิด

ลีน่า จัง แหกปากด่า!!  หน้าโง่ ดูถูก นักร้อง บ้านนอก ทำเพลงแบบนี้อีกกี่ชาติก็ไม่ได้เกิด เรียกว่าองค์ลงหรือ อาจจะเป็นคราวซวยของนักร้องน้องใหม่ค่ายไม่มีใครคุ้นหู แต่จู่ๆวันนี้แม่ลีน่า จัง สงสัยนางไปกินรังแตนมารึยังไงไม่ทราบ เปิดเพลงในยูทูปฟังแล้วมาสะดุดตรง น้องร้องหน้าใหม่ที่ไม่ได้ดังอะไรนักหรอก ชื่อว่า นิ้ง อังคณา ค่ายคันนา มิวสิค กับเพลง กินเก่งเลี้ยงง่ายสบายใจได้ (ไม่ดื้อ) พอฟังเพลงได้นิดหน่อย ลีน่า จังกีระเบิดลง แหกปาก ดูถูกสารพัด จนชาวเน็ตหลายคนถึงกับรับไม่ได้!!! กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในไม่กี่ชั่วโมง …

Read More

3 วันเกิ ด ด วงดีพญ าน าคให้โช ครับทรั พย์ก้อนโต สิ้ นปีจะมีแ ต่สิ่ งดีๆเข้ าม า

คนที่เกิ ดวันจันทร์ พญานาคประจำตัวคนเกิ ดวันจันทร์คือพญาภุชงค์นาคราช ท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ป้ายแดงในเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์รับทรั พย์สายฟ้าแลบจากเลขมือถือได้รับ โช คลาภหลักล้านได้ซื้อบ้ านซื้อคอนโดเป็นของตัวเองสมใจหวังเพื่อนรักคนรักกลับมาจับมือกันอีกครั้ง การงานก้าวขึ้นอย่ างไม่น่าเชื่อถึงขึ้นได้เป็นผู้บังคับบัญชาเลยก็ได้แต่ให้ระวังนิดนึงด้านอารมณ์หากใจร้อนเกิน ไปเรื่องใหญ่จะเสี ยได้ท่านต้องหมั่นทำบุญทำทานกับคนย ากคนจนหมั่นปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมสร้างกุศลให้กับตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป คนที่เกิ ดวันอังค ารพญานาคประจำคนเกิ ดวันอังค ารคือพญาสุวรรณนาคราช การร่วมลุ้นโช คจากกิจกร รมของแบรนด์สินค้ าต่างที่ท่านได้ร่วมสนุกมีโอกาสจะได้รางวัลเป็นบ้ าน หรือรถราค าหลักล้านจะขายหรืออยู่เองใช้เองก็ตามสะดวกและการเสี่ ยงด วงจากสลากให้ซื้อกับหญิ ง …

Read More