ด ว ง 5 ร าศี จะไ ด้รั บโ ชคให ญ่ถู กห วยร วยเบ อ

ช าวร าศีเมษ (เกิ ดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม)

ดว งการเ งิ นชาวราศีเมษ งานคือเ งิ น ยิ่งเคลื่อนไหว เดินทางยิ่งได้เ งิ น การเ งิ นจะดีขึ้น ได้เ งิ นต่อเนื่อง คุณจะมีพลังพร้อมลุย มีไฟ เป็นจุดดีเพราะยิ่งทำจะยิ่งเป็นผลงานให้ก้าวหน้าต่อไป ตำแหน่งขึ้น รายได้ขึ้น บางคนย้ายสาขา หรือย้ายงานไปที่หาเ งิ นได้คล่องขึ้น บางคนอยู่ช่วงวิ่งเต้นหาเ งิ นมาโปะค่าใช้จ่ายที่เข้ามาเร่ง คุณมีความสามารถทำได้

แนะนำเสริมด วงชาวราศีเมษ เสริมด วงชะตาให้ด วงดีและมีโชคลาภ ใช้โมบายสีทองหรือสีเ งิ น 6 แท่ง แขวนประดับที่หน้าบ้าน

ช าวร าศีกรกฎ (เกิ ดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

ด วงการเ งิ นชาวราศีกรกฎ เ งิ นดี หาเ งิ นเก่ง เป็นช่วงจับอะไรก็ได้เ งิ น น้ำขึ้นให้รีบตัก ที่ลงทุนไปจะให้ผลประโยชน์ ปันผล ดอกเบี้ย มีรายได้กำไร เ งิ นเดือนขึ้น อาจเป็นจังหวะเหมาะที่จะมองหาช่องทางลงทุนด้านการเ งิ นเพิ่ม

แนะนำเสริมด วงชาวราศีกรกฎ เสริมด วงชะตาด้านโชคลาภการลงทุน พกเหรียญทอง 3 เหรียญ ใส่ไว้ในกระเป๋าเ งิ น หรือพกติดตัวไว้ตลอด

ชาวราศีตุล (เกิ ดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

ด วงการเ งิ นชาวราศีตุล กระแสเ งิ นดี รายได้เข้าดี โดยเฉพาะงานที่ทำที่บ้านรายได้จะดีเป็นพิเศษ การหมุนเ งิ นคล่องขึ้น มีการใช้จ่ายเพื่อความสุขของครอบครัว เป็นช่วงสามารถทำเ งิ นได้มาก และใช้จ่ายมากด้วย จึงควรใส่ใจดูแลกระแสเ งิ นอย่าละเลยเพราะสถานการณ์อาจมีการแปรเปลี่ยนได้เช่นกัน จะได้รับมือทัน การช่วยเหลือจุนเจือผู้ด้อยโอกาสเป็นบุญที่ส่งเสริมให้เรามีฐานะดีขึ้น

แนะนำเสริมด วงชาวราศีตุล เสริมด วงชะตาด้านความราบรื่นปลอดโปร่ง ทำบุญบริจาคไม้กวาด ถังขยะ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ชาวราศีพิจิก (เกิ ดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

ดว งการเ งิ นชาวราศีพิจิก การเ งิ นกำลังดีขึ้น กำลังก้าวสู่ความร่ำร วย จากความสามารถในการหาเ งิ นด้วยตนเอง บางคนร่ำร วยแล้ว เ งิ นกำไร ปันผล ดอกเบี้ยกำลังไหลเข้ามา ช่วงนี้มีการใช้จ่ายเ งิ นไปกับความสุขเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเอง เป็นสิ่งที่เราควรได้รับของเรา ซึ่งจะดีได้ยั่งยืนถ้าไม่จ่ายเพลินจนเกินยอดรับที่เข้ามา เกณฑ์นี้จะดีมากในด วงหญิง ด วงชายอาจมีเสียเปรียบ

แนะนำเสริมด วงชาวราศีพิจิก เสริมด วงชะตามิตรภาพและชื่อเสียง แขวนกระดิ่งลม หรือระฆังทองใบเล็ก 3 ใบ ตรงหน้าต่างห้องนอน

ชาวราศีธนู (เกิ ดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 13 มกราคม)

ด วงการเ งิ นชาวราศีธนู ด วงการเ งิ นแข็งแรง หาเ งิ นเก่ง มีเ งิ นหมุนเข้าออกตลอดเวลา กำลังไปสู่ความร่ำร วยด้วยความอดทนเหน็ดเหนื่อย ค่อนข้างใช้เ งิ นมากไปกับรสนิยมระดับดี หรู แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะด วงช่วงนี้จะมีเ งิ นเข้ามาให้ใช้เรื่อย เรื่อย ไม่ข า ดมือ ก็เป็นโอกาสดีถ้าบริหารเ งิ นมาเก็บออม ลงทุนบ้างจะได้ร วยยืนย าว ด วงหญิงจะหาเ งิ นเก่งมากได้ด้วยตัวเอง ด วงชายจะได้รับการดูแลจากผู้หญิง

แนะนำเสริมด วงชาวร าศีธนู เสริมด วงชะตาให้ปลอดภัยจากคนคิดไม่ดี ถวายผ้าไตรจีวรและพระพุทธรูปประจำวันเกิ ดแก่พระสงฆ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *