รีบเช็คด่วน “หมอดูชื่อดัง” เผย นิสัยทั้ง 31 วันเกิด แม่นจริงอย่างกับตาเห็น.. ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!!? (รายละเอียด)

“ดวง” หรือ Horoscope ในภาษาไทย “ดวงชะตา” หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดชีวิตของคน หรือสัตว์ ตลอดจนบ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่า ดวงชะตา ของแต่ละบุคคล หรือแต่ละชีวิต หรือแต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป ตามช่วงเวลา, ระยะเวลาที่ชีวิต หรือสิ่งเหล่านั้นกำเนิดขึ้รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก็มีผลต่อ ดวงชะตา เช่นกัน จะเห็นว่าหลาย ๆ คนนิยมตรวจสอบ ดวงชะตา ของตนเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทราบพื้นฐานความเป็นมาของ ดวงชะตา ตลอดจนข้อมูลในอนาคต หรือที่เรียกกันว่า ชะตากำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น มามาคำนวณหาทางปรับแก้ที่ดีที่สุด เพื่อการดำรงอยู่ในทางที่เหมาะที่ควรในอนาคต ซึ่งเราหลาย ๆ คนคงจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเสริมดวง, การผูกดวง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิต

ล่าสุดทางด้าน “หมอดูชื่อดัง” ได้ออกมาทำนายทาย นิสัยของคนเกิดทั้ง 31 วันเกิด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปเช็คกันเลยค่ะว่าจะแม่นขนาดไหน???

คนเกิดวันที่ 1: เป็นคนรักเสรี กล้าหาญ และไม่ก้มหัวให้ใคร

คนเกิดวันที่ 1 ของทุกเดือน เป็นคนที่มีความเป็นตัวของต ัวเองจนเกือบจะเรียกได้ว่าด ื้อรั้น พอใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตัว เอง และไม่สนใจว่าใครคิดยังไงกั บตัว ด้วยมีอารมณ์ รุนแรง กระด้าง แข็งกร้าว คิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น ไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออกไป และเมื่อจำเป็น จะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เห ็นว่าถูกต้องแล้ว คนเกิดวันที่หนึ่งจะทุ่มเทท ุกอย่าง

คนเกิดวันที่หนึ่ง จะกำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้ สูงสุดตั้งใจแสวงหาความเป็น เลิศให้แก่ชีวิต ในทุกด้าน แต่จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่แส ดงออกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังป ระสงค์อะไร เป็นคน มีเพื่อนสนิทแต่มักจะหยิ่งเ กินกว่าที่จะให้เพื่อนสนิทร ู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาหรือผิ ดหวัง

คนที่จะเอาชนะคนเกิดวันที่ห นึ่ง ก็คือคนที่มีนิสัยเหมือนกัน ถ้าได้พบคนที่มีนิสัยเหมือน กันแล้ว เวลาทั้งหมดที่มีอยู่จะยกให ้เพื่อนคนนั้นจนหมดสิ้น แต่กระนั้นก็ตามก็ยังไม่ยอม บอกให้เพื่อนสนิทคนนั้นรับรู้ถึงป ัญหา หรือความคิดที่แท้จริงของตน เองอยู่ดี

คนเกิดวันที่หนึ่ง จะหลงรักคนง่ายและรักอย่างล ึกซึ้งด้วย แต่ความรักก็เป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่คนเกิดวันท ี่หนึ่งปกปิด ดังนั้น ความรักจึงเป็นเพียงความลึก ซึ้งที่เก็บไว้ในใจเท่านั้น ความที่ชอบอิสระ และไม่ชอบง้อใคร ชีวิตส่วนใหญ่จึงมักจะชินอย ู่กับการอยู่คนเดียวอย่างเหงา ๆ แต่ก็ทระนง คนอื่นจึงมักมองว่าไม่มีน้ำ ใจ เอาแต่ใจตัวเอง ดื้อและขี้อิจฉา

คนเกิดวันที่ 2: เพื่อนเป็นคนสำคัญ

คนเกิดวันที่ 2 ของทุกเดือนเป็นคนที่ให้ควา มสำคัญแก่เพื่อนมากที่สุด ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไร ก็จะคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอ และมักจะไปทำอะไรโดยไม่ปรึก ษาเพื่อนเลยทั้ง ๆที่ตัวเองเป็นคนฉลาดเฉียบแห ลมมองการณ์ไกลเห็นประโยชน์ระยะยาว ไม่ใช่คนโลเลต้องคอยทำตามเพ ื่อน แต่เป็นคนที่ต้องการให้เพื่ อน (หรือคนรัก) รับรองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องแล้ว ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็รู้ว่าทำถูกแล้ว แต่ก็อยากให้มีคนมาบอกว่าทำถูกแล้วอยู่ดี

เป็นคนฉลาดสามารถหยิบฉวยประ โยชน์จากคำแนะนำหรือข้อวิพา กษ์วิจารณ์ของเพื่อนนำมาประสมประสานให้เกิดผลดี แก่งานเต็มที่ เวลาทำงานจะคิดแต่เพียงว่า เพื่อนคนใดจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแทนท ี่จะคิดถึงตัวเองก่อน คนที่มีเพื่อนเกิดวันที่ 2 จึงมักได้
การเกื้อกูลเป็นอย่างดีโดยปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อย อ่อนหวาน ไม่ชอบขัดใจใครและพร้อมที่จ ะคบหาผู้คน(เพราะอยากมีเพื่อนมากอยู่แ ล้ว) แต่มีข้อเสียคือ อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่าย ใครทำอะไรขัดใจหรือความรู้สึกไม่ได้เ ลยจะเกิดน้อยใจหรือโกรธวู่ว ามขึ้นมาทันที

เมื่อเวลาอารมณ์ดี ก็เคล้าเคลียกันเหมือนแมวเช ื่อง ๆ แต่ถ้าใครทำให้ผิดใจก็จะกลา ยเป็นพยัคฆ์ร้ายขึ้นมาทันที เพื่อน ๆ ของคนเกิดวันที่ 2 นี้มักจะพากันห่าง ๆ หรือระวังเมื่ออยู่ใกล้เพราะกลัวอารมณ์แปรปรวน จุดอ่อนนี้เองที่ทำให้คนเกิ ดวันที่ 2 มีเพื่อนน้อยลงกว่าที่ควรความดีที่ทำให้เพื่อนก็มักล ดค่าลง เพราะความเจ้าอารมณ์ของตัวเองด้วย

สิ่งที่คนเกิดวันที่ 2 กลัวมากที่สุดคือ ความเหงา ความว้าเหว่ การอยู่คนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียว บางทีแม้แต่อยู่ท่ามกลางเพื ่อน ก็ยังแอบนึกไปว่า เพื่อนไม่ให้ควาามสนใจถ้าเพื่อนของท่านเกิดวันที่ 2 ก็อย่าแปลกใจเลย ถ้าเห็นว่าเพื่อนงอนเก่งขี้ หึง และบางทีก็เจ้าอารมณ์ เพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมดา แต่เขา (หรือเธอ) ก็เป็นเพื่อนที่รักท่านมาก เพราะคนที่เกิดวันที่ 2 ชอบคบคนวนเวียนอยู่แต่กับเพ ื่อนเท่านั้น

คนเกิดวันที่ 3 : ท่านคือ “เพื่อนที่แสนดี”

คนที่เกิดวันที่ 3 เป็นคนเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดของคนที่เกิดวันนี้ไ ม่เคยหยุดนิ่ง และหากใครทำตามความคิดนั้นก ็จะได้พบกับความสำเร็จในการ สรรสร้างสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นผู้นำทางความคิดในการพั ฒนาเหมาะมากสำหรับงานในตำแห น่ง “ฝ่ายวางแผนและพัฒนา” นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค ์แล้ว ยังมักคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้มิใช่อาศัยโหราศาสตร ์ แต่อาศัยความใฝ่รู้และดวงปั ญญาอันแจ่มใสมากกว่า

คนเกิดวันที่ 3 มีเสน่ห์อยู่ที่ความเปิดเผย มีความคิดความเห็นอย่างไรก็ พูดออกมาอย่างนั้นตรง ๆ ไม่เคยเกรงว่าคนที่ได้ฟังจะ มีความรู้สึกอย่างไรต่อตัวเ อง ถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือแม้แต่ไม่ถูกใจก็จะพูดไ ปตามความรู้สึก ซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งก ็พูดแรงเกินไปและแสดงกิริยาไม่ชอบใจออกมา ให้เห็นทีเดียว

สิ่งที่คนเกิดวันที่ 3 ชอบมากที่สุดก็คือ การที่ได้อยู่ในกลุ่มของเพื ่อนสนิทมิตรสหาย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่าง เต็มที่และตรงไปตรงมา จะว่าคนเกิดวันนี้พูดเป็นแต ่เรื่องจริงจัง ไม่มีเรื่องโรแมนติกก็คงจะไ ด้ แต่ที่จริงแล้ว คนเกิดวันที่ 3 เป็นคนชอบความงามตามธรรมชาติ และความแปลกใหม่ ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ 3 ท่านไม่ควรพาเขาไปเที่ยวที่ เก่าไม่ควรสั่งอาหารชุดเดิมมาเลี้ยงเขาหรือเธอเป็นอันขาดเพ ราะสิ่งเก่า ๆ ขัดกับความคิดที่ไม่หยุดนิ่งของเขา ใครที่ชอบนัด “ที่เก่าเวลาเดิม” จะทำให้คนเกิดวันที่ 3 รู้สึกเบื่อ

คนเกิดวันที่ 3 ไม่ชอบให้ใครมากำกับให้ทำหร ือไม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี ้ บางทีจะทำตรงกันข้ามกับข้อห้ามหรือ “คำแนะนำ” เหล่านั้น เพื่อเป็นการประท้วงไปเลยก็ ได้ในขณะที่คนเกิดวันที่ 3 เป็นคนรักเพื่อน ตรงไปตรงมาและจริงใจกับเพื่ อน รับผิดชอบการงานอย่างฉลาดและสร้างสรร ค์ แต่ในความรู้สึกลึก ๆ กลับเป็นคนที่ว้าเหว่ หาเพื่อนสนิทไม่ได้และในความเป็นจริงก็เ ป็นเช่นนั้น ไม่ค่อยมีใครสนิทกับคนเกิดวันนี้นักถ้าท่านมีเพื่อนที่เกิดวันที่ 3 จงให้ความจริงใจต่อคนผู้นั้ นให้ความรักและเอาใจใส่ ท่านจะได้รับน้ำใจตอบสนองอย่างเพื ่อนที่แสนดี หรือถ้าท่านรักกับคนเกิดวัน ที่ 3 ท่านก็จะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคู่ชีวิต

คนเกิดวันที่ 4 : จริงใจและมั่นคง

ความจริงใจต่อเพื่อนฝูง คือ คุณที่เกิดวันที่ 4 นี้ นอกจากมีความจริงใจต่อเพื่อ นแล้ว คนเกิดวันนี้ยังต้องการความจริงใจ จากเพื่อนเป็นผลตอบสนองด้วย คุณสมบัติประการต่อมา คือการเป็นคนรักการทำงาน เอาการเอางาน มีความรับผิดชอบเป็นเลิศ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างชีวิตให้ มั่นคง การสร้างหลักฐานให้แก่ชีวิต ของตนเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิต ดังนั้น คนเกิดวันนี้จึงทำงานหนัก เพื่อตอบสนองความหวังของตัว เอง

คุณสมบัติดังกล่าวทำให้คนเก ิดวันที่ 4 มีจุดอ่อนตามมาด้วย กล่าวคือ ความจริงใจที่มีต่อเพื่อนและความต้องการให้เพื่อนจริ งใจด้วยนั้น บางทีรุนแรงไปจนถึงจุดที่เร ียกร้องความสนใจจากเพื่อน หรือหึงหวงไปเลยก็มี และในขณะที่คนเกิดวันที่ 4 เป็นคนเอางานเอาการ ทำให้บางครั้งถูกมองไปว่าเผด็จกา ร หรือเข้มงวดกับเพื่อนฝูงได้ ง่าย ๆ แต่ลักษณะที่แสดงความหึงหวงก็ดี ความเข้มงวดบางอย่างก็ดี เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความ จริงใจในการคบหากันมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อน

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของ คนเกิดวันที่ 4 ก็คือความเป็นคนค่อนข้างระว ังตัว มีความคิดรอบคอบ แต่คุณสมบัติประการนี้ก็มิไ ด้เป็นผลร้ายแก่เพื่อนฝูงที ่สุจริตใจเป็นการสร้างกลไกระวังตัวเองของเจ้าตัวเท่าน ั้น เพราะคนเกิดวันนี้จะทุ่มเทท ุกอย่างให้กับคนที่ตนเองเห็ นว่ามีความจริงใจต่อกันอย่างแท้ จริง คนเกิดวันที่ 4 ถ้าคิดจะช่วยใครก็ช่วยจนหมด ตัวสุดชีวิต

อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องระวังตัวบ้างถ้าจ ะคบกับคนที่เกิดวันที่ 4 โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้คนเกิดวันนี้โกรธหรือเ กลียดท่านเป็นอันขาด เพราะหมายเลข 4 นี้จะร้ายกาจกับคนที่ร้ายกาจด้วยอย่างที่ใคร ๆ ก็คาดไม่ถึงจริง ๆ และสิ่งที่คนเกิดวันที่ 4 เกลียดมาก ๆ ก็คือ การที่รู้สึกว่า ตัวเองถูกหลอกลวง หรือการที่เพื่อนฝูงปันใจไป ให้คู่แข่ง

ถ้าท่านมีทุกข์หนัก อย่าลืมไปหาคนเกิดวันที่ 4 เพื่อช่วยเหลือปลอบประโลมใจ และถ้าท่านอยากได้คนรักหรือคู่ครองที่ เอางานเอาการ จริงใจต่อมิตรภาพ รักเพื่อนฝูงก็ควรไปหาคนที่เกิดวันที่ 4 ทั้งนี้ ท่านต้องทำใจให้มั่นคงว่า ท่านจะรักเพื่อนที่เกิดวันท ี่ 4 นี้อย่างจริงใจแล้วท่านก็จะได้คู่ชีวิตที่ มีแต่ความจริงใจมั่นคงต่อท่ านตลอดชีวิต

คนเกิดวันที่ 5 : นักอุดมการณ์ หรือบางทีก็เผด็จการ

ถ้าคนที่คุณรักใคร่คบหาอยู่ ขณะนี้เกิดวันที่ 5 ของเดือนใดก็ตาม คุณก็ต้องตระหนักไว้ว่าคุณได้คบกับคนที่มีลักษณะนิ สัยสองอย่างอยู่ในตัวคนเดีย ว นิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวั นที่ 5 ก็คือการเป็นคนมองโลกในแง่ด ี เป็นคนมีเหตุผล และยอมรับความเป็นจริงทุกอย่าง ที่เกิดขึ้น แต่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไ ปตามยถากรรม ถ้าจะเปรียบกับหัวหน้าทีมกีฬา เขาก็เป็นหัวหน้าทีมที่ไม่เ คยเสียใจเลย ถ้าทีมของเขา (หรือเธอ)ประสบความพ่ายแพ้ แต่ก็จะรีบไปปรับปรุงทีมเป็ นการใหญ่ คราวหน้าไม่ควรจะแพ้อีกคราวนี้แพ้แล้วไม่เป็นไร เขาจะคิดอย่างนั้น

คนเกิดวันที่ 5 จะเกลียดการถูกบังคับให้เป็ นอย่างโน้นทำอย่างนี้ ถ้าเขารู้ตัวว่าถูกสั่งถูกบ ังคับเขาจะมีปฏิกิริยาในการต่อต้ านขึ้นมาทันที ท่านที่มีคู่รัก-คู่ครอง หรือบุตรธิดาเกิดวันที่ 5จะต้องรู้ความจริงข้อนี้เอา ไว้เป็นเบื้องต้นทีเดียว สมมติว่าแฟนของคุณเกิดวันที ่ 5 และกำลังติดบุหรี่ ถ้าคุณไปบอกเขาว่า เขาควรงดบุหรี่ เขาอาจจะเลิกจากคุณไปเลย ทั้ง ๆ ที่เขาเห็นด้วยกับคำแนะนำของคุณและต้องบ้า อดบุหรี่อย่างจริงจัง แต่นั่นหมายถึงว่าเขาเลิกคบ กับคุณไปแล้ว

สิ่งที่คนเกิดวันที่ 5 ต้องการก็คือการเปิดโอกาสให ้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจ ะทำ ถ้าเขาเป็นเด็ก คุณก็ควรปล่อยให้เขาเล่นโลด โผนตามใจ เพียงแต่ดูแลอยู่ห่าง ๆ ไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงก็พอ และถ้าเขาเป็นคู่รักคู่ครอง ของคุณเกิดอยากเล่นกีฬาผาดโ ผน ลงทุนเสี่ยงทางธุรกิจ (หรือแม้แต่เขาคิดจะมีภรรยา อีกสักคน) ถ้าหากพอยอมได้ก็ควรยอม ถ้ายอมไม่ได้ท่านก็ต้องคัดค้านโดยวิธีหว่านล ้อม ไม่ใช่วิธีชี้นำ เพราะคนที่เกิดวันนี้ต้องกา รที่จะได้แสดงความสามารถ ถ้าใครไปกีดขวางปิดกั้นไม่ใ ห้เขาหรือเธอได้ทำในสิ่งที่ ต้องการ แม้จะรักกันแสนรักก็อาจกลายเป็นศัตรูกันได้ทั นที

อย่างไรก็ตาม เขา (หรือเธอ) โดยปกติแล้วเป็นคนอ่อนหวาน ขี้เกรงใจและช่างเอาอกเอาใจเขาจะดื้อต่อเมื่อถูกบังคับ เท่านั้น คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีรสน ิยมทางเพศสูง ชอบกิจกรรมทางเพศที่ประณีต เป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่องเพศสัมพันธ ์ แต่เมื่อถึงบทสุดท้าย คุณอย่าได้เผลอไปแนะนำอะไรเ ขา (หรือเธอ) เป็นอันขาด ปล่อยให้เขา (หรือเธอ) มีความสุขอยู่กับแบบที่เขาต ้องการจะดีที่สุดเขา (หรือเธอ) เป็นคนชอบเผด็จการก็ตรงนี้แ หละ

คนเกิดวันที่ 6 : อยู่ได้ด้วยความรัก

เขาหรือเธอคือ พ่อบ้านแม่เรือน สถานที่ที่เหมือนทิพย์วิมาน ของเขาก็คือ บ้านอันอบอุ่นด้วยไอรัก เด็กที่เกิดมาในวันที่ 6 ในครอบครัวที่แตกสลายร้าวรา นจะเป็นเด็กที่น่าสงสาร และจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าสงส ารมากด้วย เพราะคนที่เกิดวันนี้แทบจะอ ยู่ไม่ได้ในที่ที่ขาดความรั กคนที่เกิดวันที่ 6 หากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ ่น เขา (หรือเธอ) จะโผเข้าซบอกคนที่หยิบยื่นความรักให้ โดยไม่ลังเลใจเลย

คนเกิดวันที่ 6 นี้ ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับค นที่เขารักเอามาก ๆ แม้ว่าตัวเขา (หรือเธอ)จะรูปงามและเฉลียวฉลาดเพียง ใด แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเร ื่องความรักและเพศตรงข้ามเขาเกรงไปว่า ถ้าเขาตัดสินใจผิดจังหวะควา มรักจะหลุดลอยไป ดังนั้น ถ้าคุณเป็นหญิง และมีคนรักเกิดวันที่ 6 ก็ไม่ควรจะสงสัยว่า ทำไมคนรักของคุณไม่กล้าแม้แ ต่จะแตะต้นแขนของคุณ ทั้ง ๆ ที่คุณคิดว่า เขาน่าจะกอดคุณแล้วด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามคนเกิดวันนี ้ มักจะไม่ขาดเพื่อนต่างเพศเพราะรู ปงาม นิสัยดี อ่อนหวาน เป็นคนซื่อ ๆ ปราศจากมารยา และจะไม่คิด “ขบถ” ต่อคนอื่นเลยก็โถ กับคุณเขายังไม่กล้าจะแตะแข นเลย เขาจะกล้าไปจับมือใครได้เล่ า รักกับเขาไว้คุณก็จะได้พ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่กับเ หย้าเฝ้ากับเรือน อ่อนหวาน เขา (หรือเธอ) จะพยายามทำบ้านให้เป็นวิมานสำหรับคุณ

ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความร ัก คนเกิดวันที่ 6 เป็นคนมุ่งมั่นมานะ ใจคอก็หนักแน่นมั่นคง ไม่วอกแวกไม่ว่าเรื่องใด เป็นคนที่ไว้ใจและพร้อมที่จ ะช่วยเหลือคนที่ตัวรักทุกวิ ถีทาง นิสัยใจคอจริง ๆ จึงน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากใจอ่อน รักเด็ก รักสัตว์เลี้ยง ถ้าได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังว่านี้จะก้าวหน ้าดีนัก

คนเกิดวันนี้ค่อนข้างปิดตัว เองในเรื่องรสนิยมทางเพศ ทั้งที่ความจริงตัวเองเป็น “ไฟ” แต่มักแสดงให้ปรากฎในรูปของน้ำแข็ ง ถ้าคุณเกี่ยวข้องสัมพันธ์กั บคนเกิดวันที่ 6 คุณควรจะใช้ความละเมียดละไมของคุณช่วยจ ุดไฟให้เขา (หรือเธอ) คุณควรเป็นฝ่ายนำ แล้วเขาหรือเธอจะค่อย ๆ เกาะตามคุณไปได้เอง และคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาหรื อเธอจะตามไม่ทันเพราะเมื่อถึงบทสุดท้าย คุณอาจเป็นฝ่ายตามไม่ทันก็ไ ด้ อย่าลืมว่าคนเกิดวันที่ 6 อยู่ได้ด้วยความรัก ความรักที่คุณส่งให้เขา (หรือเธอ) จึงต้องพร้อมมูลทั้งคุณภาพแ ละปริมาณ

คนเกิดวันที่ 7 : นักเล่าประสบการณ์

ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้ก็คือ การแสวงหาประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ชอบประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่น แต่เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันตนเองสูง ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน หรือแม้แต่เพื่อนต่างเพศ การที่คนเกิดวันที่ 7 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ ย่อมเป็นผลดีต่อการชอบลองของเขาเองเพราะเขาจะเรียนรู้ได้โดยไม่ “ติด” สิ่งเหล่านั้น ถ้าท่านคิดว่าจะเอาตัวเอาใจของท่านไปให้เขาทดลองเพื่อให้คนเกิดวันที่ 7 หลงใหลท่านก็คิดผิดเท่านั้นเอง

คนเกิดวันที่ 7 นี้โดยปกติเป็นคนมีศีลธรรมและมีเมตตาเป็นคนใจง่าย ๆ ซื่อตรงและค่อนข้างขี้สงสาร แต่สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง คนเกิดวันนี้กลับไม่ค่อยแน่ใจตัวเอง มักจะขัดแย้งตัวเองหรือลังเลในสิ่งที่จะตัดสินใจอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดแย้งในข้อที่ว่า จะใช้ชีวิตอย่างไรดี ยึดกฎเกณฑ์ หรือว่าปล่อยตัวตามใจตัวเอง

คนเกิดวันนี้เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย ซึ่งเป็นลักษณะของคนชอบลอง เพราะถ้าใครชวนถูกหูแล้ว จะให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนตรงไปตรงมาในเรื่องความคิด ถ้าเชื่ออะไรแล้วจะพูดออกไปโดยไม่ต้องคิดเลย โดยไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใคร เป็นคนรักหมู่คณะ แต่ก็ค่อนข้างอวดตัว และถ้าหมู่คณะมอบหมายงานให้แล้ว คนเกิดวันนี้ก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบจนสุดชีวิต

คนเกิดวันนี้ไม่ใช่คนไม่อิ่มรัก แต่เป็นคนที่มีความรักมากพอที่จะแจกจ่ายให้ใคร ๆ ได้ไม่จบสิ้น ชอบคู่ครองที่เข้มแข็งและใจกว้างพอที่จะให้เขามีเสรีในเรื่องรัก แต่เขาไม่ชอบให้ท่านมีรักที่เสรี เขาชอบให้ท่านรักเขา (หรือเธอ) คนเดียว

คนเกิดวันที่ 8 : ทุกอย่างต้องพร้อม

ลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่ 8 ก็คือ ทุกอย่างต้องพร้อมอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Perfectionistถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาดีแล้ว คนเกิดวันที่ 8 ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบ การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักต้องเหน็ดเหนื่อยไปด้วย

คำว่า ทุกอย่างต้องพร้อมของคนที่เกิดวันที่ 8 ในอีกอย่างก็คือ เขาจะปรากฎตัวในที่สาธารณะต่อเมื่อมั่นใจว่า ตัวเองพร้อมเท่านั้น คนเกิดวันนี้ตามปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขกโดยแต่งชุดตามสบาย ถ้าท่านมีเจ้านายเกิดวันที่ 8 และจะเชิญไปเปิดงานตรวจงาน ท่านต้องเตรียมให้พร้อม มิฉะนั้น ท่านจะถูกตัดเงินเดือนเสียเปล่า ๆ

คนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้น ความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้าน เรียนหนังสือเก่งทำงานเก่ง ปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดี และถึงแม้ว่าเขาเกิดคิดจะเป็นนักโหราศาสตร์ เขาก็จะเป็นนักพยากรณ์ชั้นเยี่ยม ในอีกด้านหนึ่ง คนเกิดวันที่ 8 มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนข้างเคียงได้ง่ายแต่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยใช้ความเข้มแข็งพรางตา เขาจะรับรู้ได้เองว่า ท่านรักใคร่ผูกพันตัวเขา (หรือเธอ) อยู่ ไม่ต้องบอกรัก และในคืนวิวาห์หรือเวลาอันเป็นส่วนตัว ท่านช่วยจัดบรรยากาศให้ดี ๆ ห้องสะอาด เตียงเรียบ ข้าวของเป็นระเบียบ ฯลฯ แล้ว ท่านก็จะรู้ลีลาเร่าร้อนที่คนเกิดวันที่ 8 มีอยู่

เรื่องที่ควรปรับปรุงของคนเกิดวันที่นี้คือ การรับและการให้ เพราะคนเกิดวันนี้บางครั้งจะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์มากเกินไป ควรรู้จักลดความทะเยอทะยานลงบ้าง

คนเกิดวันที่ 9 : เจ้าความคิด

คนเกิดวันที่ 9 บ่งบอกบุคลิกภาพของนักอนุรักษ์นิยมและลักษณะของนักปราชญ์ เป็นคนที่มีท่าทางเคร่งขรึม สุภาพ และขี้อาย และมีความวิตกกังวล เป็นเจ้าเรือน เป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตและโลกมากเกินไป เป็นคนที่เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือใหญ่โตแต่เห็นว่าการทำงานเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทตลอดชีวิต ที่น่าเป็นห่วงก็คือ เขา (หรือเธอ) ทำงานจนไม่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจ ท่านจะไม่เห็นคนเกิดวันนี้ออกไปร้องรำทำเพลงกับใครบ่อยนักถ้านั่งในรถทัศนาจรประเภทฉิ่งฉับทัวร์ ท่านจะไม่พบคนเกิดวันนี้ออกไปตีฉิ่งตีฉาบเลย

คนเกิดวันที่ 9 มีพรสวรรค์ในด้านการอธิบายหรือเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย แต่การพูดการอธิบายของเขาดูจะเป็นจริงเป็นจังและไม่มีมุขตลกมากนัก จึงเป็นนักพูดที่ดีมีสาระจึงเป็นครูมีลูกศิษย์ลูกหานิยม หรือเป็นนักพูดที่มีผู้คนยกย่อง ปกติคนเกิดวันที่ 9 จะชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ แต่ถ้ามีคนมาคุยด้วยก็จะพอใจ ยิ่งถ้ามาขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือต่าง ๆ ด้วยแล้ว คนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าท่านเป็น “ภาระงาน”ที่จะต้องปกป้องดูแลเป็นอย่างดี ดังนั้น ถ้าจะไปสร้างความรักความสัมพันธ์กับคนเกิดวันนี้ควรเข้าไปในรูปของคนอกหัก หรือต้องการพี่-น้อง ที่ปรึกษากันได้มากกว่าที่จะเริ่มด้วยการเฮฮาสนิทสนม

คนเกิดวันที่ 9 จะเอาใจใส่ดูแลคนที่ตนเองรักเป็นอย่างดี ทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่ ไม่เจ้าชู้เลยออกจะน่ารักทีเดียว ถ้าจะขี้หึงและขี้กังวลน้อยลงอีกสักหน่อย

คนเกิดวันที่ 10 : แข็ง…หรือไม่ก็…แกร่ง

คนเกิดวันที่ 10 เป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างมา ตั้งแต่เด็ก จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แต่คนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอยู ่คนเดียวในโลกบ่อย ๆ อาจเป็นเพราะเมื่อเยาว์วัยต ้องพลัดพรากจากครอบครัวไปอยู่กับปู่ย่าตาย าย หรืออาจจะเป็นเพราะเป็นลูกค นที่เกิดมาในช่วงชีวิตที่ครอบครัวกำลังต้องเผชิญปัญห า ทำให้คนเกิดวันที่ 10 รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งแ ละต้องเรียนรู้การช่วยตนเองมาตั้ง แต่เด็ก แต่คนเกิดวันนี้แม้จะรู้สึก ว่าต้องอยู่คนเดียวในโลก แต่ก็ไม่ใช่คนประเภทยอมให้ความเห งาหรือความว้าเหว่มาทำให้ตั วเองอ่อนแอ ตรงกันข้ามกลับทำให้เป็นคนเข้มแข็งเด็ดขาด แกร่งกล้า กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ต้องก าร กล้าสู้กล้ายืนอยู่คนเดียว จนคนพากันมองว่าเป็นคนแสดงอ ำนาจและเจ้าอารมณ์ แต่ถ้าคุณมีเพื่อนเกิดวันนี้ คุณจะเรียนรู้ได้ไม่ยากเลยว ่า เขาหรือเธอผู้นั้นจะเป็นคนเ ด็ดขาดขึ้นมาก็ต่อเมื่อรู้ส ึกว่าถูกรังแกหรือถูกดูถูก หรือถูกท้าทายเท่านั้น ถ้าคุณมีคู่รักหรือคู่ครองท ี่เกิดวันที่ 10 อย่าเผลอไปท้าทายให้เขาหรือ เธอเลิกราฟ้องหย่าเป็นอันขาด เพราะคุณจะไม่มีวันได้เพชรเ ม็ดนั้นกลับมาอีกเลย

คนเกิดวันนี้ พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความเ ป็นเลิศด้วยความเต็มใจในตัว เอง เพราะเป็นคนฉลาดที่วางแผนทุกอย่างไว้ในใจได้รอ บคอบ และอดทนรอผลได้อย่างใจเย็น เป็นคนที่เก็บปัญหาต่าง ๆ ไว้ในใจได้ดี แม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่มีวัน จะรู้จากปากของเขาหรือเธอว่ า ต้องการความช่วยเหลือแค่ไหน เพราะคนเกิดวันที่ 10 ไม่มีทางเอ่ยปากขอให้ใครมาช ่วย ในเรื่องความรัก ถ้าคุณมีคนรักเกิดวันที่ 10 คุณจะต้องรู้ว่า เขาหรือเธอจะอาทรห่วงหาคุณอย่างมาก แต่ความรักนั้นซ่อนเร้นอยู่ ในใจของเขาหรือเธอเท่านั้น อย่างดีก็ปรากฎออกมาในสายตา ถ้าคุณรอให้เขาหรือเธอบอกรั กรับรัก คุณคงรอไปตลอดชาติ เพราะคนเกิดวันนี้ไม่มีวันจะเอ่ยปากขอให้ใครม ารัก

และในเรื่องความสัมพันธ์ในฐ านะคบคู่กับคุณก็เช่นกันคุณ จะต้องสังเกตและตัดสินใจเอง ว่าควรเลือกแบบไหนคุณไม่ต้องถา ม แต่คุณจะต้องเสนอ “แบบ” ที่ถูกใจเขาหรือเธอให้ได้ด้ วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรอถามด้วยว่า “ชอบแบบนี้ไหม?”

คนเกิดวันที่ 11 : แม้จะเจ้าอารมณ์ แต่ก็สร้างสรรค์

คนเกิดวันที่ 11 เป็นคนที่ต้องการคนเอาใจมาก กว่าคนเกิดวันอื่น ๆ เป็นคนซื่อตรง และปราศจากเล่ห์เหลี่ยม แต่ก็มักใจน้อยและเจ้าอารมณ ์ ดังนั้นจึงมักทำงานที่ต้องอ ดทน หรือมีรายละเอียดกวนใจมากเกินไป ไม่ค่อยได้ คนเกิดวันที่ 11 จึงไม่ชอบเป็นผู้บริหารราชก ารที่มีระเบียบมากมายจุกจิก แต่ชอบที่จะเป็นศิลปิน ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานได้ โดยจินตนาการและอารมณ์ของตนเอง และด้วยเหตุผลที่เป็นคนมีจิ นตนาการแจ่มชัด มีอารมณ์อ่อนไหวช่างคิดช่างฝันนี้เอง จึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากถ ้ามีโอกาสได้ทำงานด้านประดิ ษฐ์สร้างสรรค์ถ้าคุณมีบุตรธิดาคนรัก หรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญช าอย่ามอบงานบริหารให้เลย ให้มอบงานประดิษฐ์คิดค้นให้ดีกว่า คุณจะได้ประโยชน์และเขาหรือ เธอก็จะมีความสุขด้วย

คนเกิดวันที่ 11 ค่อนข้างหัวแข็งในสายตาคนรอ บข้าง แต่ที่จริงเป็นคนที่เรียกว่ า “หยิ่งในตัวเอง” มากกว่า ว่ากันว่าถ้าตรวจสอบวันเกิด กันได้ คุณพจมาน สว่างวงศ์ คงเกิดวันที่ 11เพราะเป็นคนหยิ่งในตัวเอง และถ้าอยากจะทำให้อ่อนน้อมน ุ่มนวลก็ทำได้เป็นอย่างดี ใครที่ทำให้คนที่เกิดวันนี้เกลียด หรือหมั่นไส้จะถูกโจมตีโดยไ ม่ทันตั้งตัวเลย แต่ก็เป็นไปเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น เพราะคนเกิดวันที่ 11 จะไม่รุกรานคนอื่นเลย

และเมื่อพูดกันถึงเรื่องควา มรัก คุณคงไม่ต้องบอกรักคนที่เกิ ดวันนี้ก็ได้ ถ้าคุณสามารถทำตัวให้เป็นคนที่เป็นเพื่อนกับค นเกิดวันนี้ได้ในทุกสถานการ ณ์ เป็นกำลังใจในการทำงานให้แก ่เขาหรือเธอผู้นั้น ที่สำคัญคือคุณต้องเป็น “หลัก” ให้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 11 ได้ในการเป็นผู้นำและตัดสินใจในเรื่องที ่เขาหรือเธอไม่ชอบที่จะเกี่ ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ เมื่อยามคุณอยู่กันสองต่อสองนั้น คำยกยอ คำพูดขอร้องที่อ่อนหวาน จะเป็นการปรุงรสสวาทที่ดีกั บคนเกิดวันที่ 11 และในส่วนที่เป็นบทรัก คนเกิดวันที่ 11 เป็นคนที่ชอบทำอะไรซื่อ ๆ ไม่มีพลิกแพลงปัญหาจึงอยู่ที่ว่า คุณจะทำความเรียบง่ายไม่พลิ กแพลงให้เป็นความสุขสมของทั ้งสองฝ่ายได้
อย่างไรเท่านั้นเอง

คนเกิดวันที่ 12 ได้พรจากพระเจ้าในเรื่องต่าาๆ เกือบทุกเรื่องเพราะไม่ว่าจ ะจับทำสิ่งใดก็จะ
สำเร็จไปหมด อย่างน้อยก็ทำได้ดีในทุกเรื่อง เกิดมาเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการงาน
เป็นอย่างดี

โดยนิสัยแล้วคนเกิดวันที่ 12 เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมาและไม่ชอบถูกเอาเ ปรียบจึงต้องการเพื่อนที่คบกันด้วยค วามบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน ต้องการเพื่อนที่พูดคุยได้อย่างสนิทใจ เพียงแต่คุณมีความจริงใจ คุณก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของค นเกิดวันที่ 12ได้ไม่ยากเลย แต่คนที่มีเพื่อนเกิดวันที่ 12 ก็ต้องรู้ใจเพื่อนด้วยว่า คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีแต่ความซื่อ พูดตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวใคร จะว่าอย่างไร เมื่อคนเกิดวันที่ 12 อยากจะตำหนิใครขึ้นมา ก็มักพูดด้วยถ้อยคำอันรุนแร ง จนกระทั่งคนฟังรู้สึกว่าแรง เกินไป และเมื่อไม่พอใจใครหรืออะไรขึ้นมาคนที่เกิด วันนี้ก็จะแสดงให้รู้ชัดเจน ทีเดียวว่า ไม่พอใจ

คนเกิดวันที่ 12 เป็นคนเก่งที่มีเพื่อนน้อย ทั้ง ๆ ที่เจ้าตัวเป็นคนรักเพื่อนแ ละมีความสุขมากเมื่ออยู่ในกลุ่ม เป็นคนมีอารมณ์ขัน และโต้ตอบคำพูดของคนอื่น ๆ ได้อย่างคมคายแต่กลับมีเพื่อนน้อย หาเพื่อนสนิทได้ยาก ดังนั้น ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในฐานะเพื่ อนสนิทได้ในใจของคนเกิดวันที่ 12 ก็จะมีแต่คุณคนเดียว

วิธีที่จะทำให้คนเกิดวันนี้ พอใจอย่างหนึ่งก็คือ การพาไปท่องเที่ยวตามสถานที ่ต่าง ๆ รสนิยมของแต่ละคนต่างกันไปบ้างบาง คนอาจชอบให้คุณพาไปชมป่าเขา ลำเนาไพร บางคนอยากให้คุณไปดูหนังดูละครกั บเขาบ่อย ๆ ฯลฯ แต่ที่แน่ ๆ คือ คนเกิดวันที่ 12 เกลียดการจำเจ แม้แต่งงานกันแล้ว ถ้าคู่ครองของคุณเกิดวันที่ 12 คุณก็ต้องหาวิธีพากันไปเที่ ยวนอกบ้านบ่อย ๆ

คนเกิดวันที่ 12 ไม่ชอบการห้ามไม่ให้ทำอย่าง โน้นอย่างนี้โดยไม่มีเหตุผล อันเห็นได้ชัดและเกลียดการห้ามเพราะความอ ิจฉาหรือเพราะกลัวว่าจะไปขั ดผลประโยชน์ของคนห้ามดังนั้น ถ้าคุณมีคนรักเกิดวันที่ 12 แล้วคุณแสดงความหึงหวงหรือแ สดงความเป็นเจ้าของความรักก็จะจบลงง่าย ๆ แค่นั้นส่วนเรื่องลีลาทางเพศสัมพัน ธ์ บอกได้ว่า คนเกิดวันที่ 12 ไม่ชอบความจำเจ ดังนั้นคุณ
ต้องหมั่นเปลี่ยนที่ และเปลี่ยนท่า

คนเกิดวันที่ 13 : น่ารักน่าคบ

คนเกิดวันที่ 13 เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าจะโดย บุคลิกภาพภายนอกที่อ่อนหวาน หรือภายในจิตใจที่ซื่อตรง อ่อนโยน เมตตาปรานี และเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริง คนเกิดวันนี้รับรู้ความดีง่ ายใจอ่อน และมักพอใจที่จะเอื้อเฟื้อผ ู้อื่น เป็นคนสนใจในการเรียนรู้และ ปฎิบัติธรรม

คนเกิดวันที่ 13 เป็นคนปราศจากเล่ห์เหลี่ยม มีความรับผิดชอบสูงต่อครอบค รัว และหน้าที่การงาน (หาคนเกิดวันที่ 13 มาเป็นคู่เถิด) คนเกิดวันนี้ต้องการให้ชีวิ ตมั่นคงเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงต้องทำงานหนัก และทำได้อย่างไม่ย่นย่อท้อถ อย เป็นคนอดทนได้ที่จะรอผลอันยาวนาน คนเกิดวันที่ 13 นี้แหละคือพวกที่เป็นอย่างลูกทุ่ง ร้องเอาไว้ว่า ผัวเธอตายเมื่อไรบอกด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกค น

คนเกิดวันนี้มีจุดอ่อนอยู่ต รงที่เป็นคนอ่อนไหวง่าย น้อยใจเก่ง คุณอาจเห็นน้ำตาคนเกิดวันที ่ 13 ได้บ่อย นอกจากนี้คนเกิดวันนี้ก็ยัง เป็นคนชอบตัดสินใจตามผู้ใหญ ่ เชื่อผู้ใหญ่มากกว่าตนเอง อาจเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ในครอบครั วที่ดีได้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่ มาตลอด พอมีปัญหาอะไรก็วิ่งไปหาพ่อ แม่ก่อนเสมอ

คนเกิดวันนี้จะทุ่มเทความรั กให้กับใครก็ได้ (อาจเป็นคุณ) ถ้าคุณพิสูจน์ให้คนเกิดวันท ี่ 13ได้ประจักษ์ว่า คุณมีความจริงใจต่อกันอย่าง แท้จริง คนเกิดวันที่ 13 ถือว่าน้ำใจไมตรีมีค่าสูงสุ ดถ้าเขาหรือเธอรักคุณแล้วก็จ ะรักจนสุดใจ และจะรักอย่างนั้นไปจนชั่วช ีวิตแม้คุณจะ (บังเอิญ)แต่งงานไปกับคนอื่นก็ตาม

คนเกิดวันที่ 14 : น่ารักน่าคบ

คนเกิดวันที่ 14 เป็นคนอ่อนหวานและขี้เกรงใจ ซึ่งเป็นลักษณะที่คุณเห็นได ้จากภายนอกและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย ์อยู่ภายใน ดังนั้นจึงเป็นคนที่น่ารักน ่าคบ แต่คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าความเป็นคนซื่อสัตย์ ขี้เกรงใจ และช่างเอาอกเอาใจ มีอยู่เฉพาะเมื่อคุณปล่อยให ้คนเกิดวันนี้มีความสุขตามแบบที่เขาหรือเ ธอต้องการเท่านั้น ถ้ามีใครมาสั่งให้ทำอย่างนั ้นอย่างนี้ คนเกิดวันที่ 14 จะหงุดหงิดพลุ่งพล่านขึ้นมา ทันที คนอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจข องคุณจะกลับกลายเป็นแม่เสือที่ดุร้ าย ดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวขึ้นมาท ันที

คนเกิดวันที่ 14 เป็นคนมีอำนาจในตนเอง มีพลังใจสูง สามารถจูงใจตนเองให้ทำอย่าง จนสำเร็จได้ดังประสงค์ มีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ ผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องกา ร และมักได้รับอำนาจที่คนอื่นรับรู้ได้ คนเกิดวันนี้หากมีอำนาจจึงม ักเอาแต่ใจตนเองหรือชอบเผด็ จการแต่จุดอ่อนอันเกิดจากความมี อำนาจ และชอบใช้อำนาจนี้ก็จะถูกลด ลงไปโดยนิสัยที่เป็นคนมองโลกในแง่ดี ใจกว้าง มีเหตุผลยอมรับความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านดีแล ะด้านร้ายเป็นคนเข้าใจความเป็นไปรอบก ายได้ง่าย และยอมรับความเป็นไปได้ในเร ื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ทำให้ก ารใช้อำนาจของคนเกิดวันที่ 14 เป็นไปอย่างมีเหตุผลและนุ่มนวลขึ้น

คุณทำให้คนเกิดวันที่ 14 รักคุณได้ง่าย ๆ ด้วยการสนับสนุนความสุขของค นเกิดวันนี้ตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการ (ถ้าคุณยอมรับได้) เปิดโอกาสให้แสดงออกหรือได้ ทำในสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการ เป็นต้นว่าถ้าเขาหรือเธอชอบ เล่นเทนนิส ก็หาทางส่งเข้าแข่งขันชิงถ้วยอะไรไปเลย หรือว่าถ้าเธอหรือเขาชอบเล่ นดนตรี ก็หาโน้ตเพลงหาเครื่องดนตรี มาให้แล้วก็จัดคอนเสิร์ตเปิดตัวใ ห้รู้แล้วรู้รอดไปเลย

ทางด้านเพศรส คนเกิดวันที่ 14 เป็นคนค่อนข้าง “ฝักใฝ่” อยู่มากทั้งเป็นคนที่กล้าได ้กล้าเสียในเรื่องเพศอยู่มากกว่าคนอื ่น ๆ ถ้าเมื่อไรใจตรงกันเพลงรักก ็บรรเลงได้ทันที แต่มีข้อห้ามนะคุณอย่าเผลอไปแนะนำให้คนเกิ ดวันนี้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ เป็นอันขาด ความหงุดหงิดจะเกิดขึ้นทันที และเพลงรักที่ขึ้นต้นไว้ดี ๆ ก็อาจค้างอยู่แค่นั้น

คนเกิดวันที่ 15 : เห็นง่าย-รู้จักยาก

คนเกิดวันที่ 15 เป็นคนที่คุณจะ “เห็นง่าย” แต่ “รู้จักยาก” เพราะภายนอกดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีค วามกร้าวแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผลง ๆ เพื่อให้ดูเก่งในสายตาเพื่อ น ๆ ก็ตาม สิ่งที่ปรากฏภายนอกคนเกิดวั นที่ 15 จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบอย ู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภัย ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา
นักแข่งขัน นักทำงานเสี่ยงอันตราย

แต่ในลักษณะที่เป็นอุปนิสัย ภายใน คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย ขี้งอน และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไ ว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนขี้อ้อนและต้องการคนเ อาใจที่ ปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแ สดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนกร้าว

น้ำใจของคนที่เกิดวันที่ 15 เป็นน้ำใจที่ประเสริฐ เพราะเป็นคนที่รักครอบครัวร ักบ้านมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได ้กระทำลงไปเป็นอย่างดี เป็นคนมีน้ำใจรักหมู่รักคณะ และพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อส่วนรว มได้โดยไม่ลังเลรีรอ นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านความคิดริเริ่ม และมีพรสรรค์ในการประดิษฐ์ค ิดค้นอีกด้วย

คนเกิดวันนี้จึงเป็นคนแปลกต รงที่ว่าข้างนอกดูเข้มแข็ง และง้อใครไม่เป็น แต่ความจริงกลับต้องการให้คนมารัก มาเอาใจมาก ๆ ยิ่งถ้าตอนไหนต้องอยู่คนเดี ยวแล้วก็ยิ่งต้องการเพื่อนต้องการคนรักคนเอาใจมากขึ้น ไปอีก

คุณคงรู้แล้วว่า จะเริ่มต้นและสานต่อความรัก กับคนเกิดวันที่ 15 ได้อย่างไร ยอมรับความเด่นที่เขาหรือเธอแสดงออกทุกอย่ างเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน และเมื่อคุณอยู่ด้วยกันอย่า งเป็นส่วนตัวแล้ว คุณเติมความอ่อนหวาน ความเป็นคนช่างรู้ใจของคุณเ ข้าไปอีกนิดหน่อย ทำตัวเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมส ุขอยู่เงียบ ๆ คนเกิดวันที่ 15 ก็จะเกาะอยู่กับคุณตลอดไป

และในเรื่องบทบาทรัก ถ้าคุณมีโอกาสคุณก็ต้องทราบ ว่า คนเกิดวันนี้แข็งแกร่งต่อเม ื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้น เมื่ออยู่กับคุณ คุณต้องใช้วิธีอ่อนและนุ่ม นิ่มนวลให้มากที่สุด ซึ่งคุณจะรู้ได้เองว่า คนเกิดวันที่ 15 ซ่อนความน่ารักไว้ภายใน เป็นความน่ารักที่คุณหาไม่ไ ด้จากคนเกิดวันอื่น

คนเกิดวันที่ 16 : ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ

คนเกิดวันที่ 16 เป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการ ณ์ คนเกิดวันนี้เป็นคนเห็นชีวิ ตมีค่าแต่คิดว่าจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้ มค่า ดังนั้นจึงชอบทำอะไรที่เป็น การโลดโผนผจญภัย แต่ได้รสชาติแปลกใหม่สำหรับชีวิต แม้เรื่องที่จะต้องเรียนรู้ ด้วยชีวิต เช่น ยาเสพติด การพนัน หรือกามกรีฑา คนเกิดวันที่ 16 ก็ไม่ลังเลที่จะเรียนรู้ ดังนั้น คุณอย่าตกใจถ้าบังเอิญรู้จั กใครสักคนที่ลองทุกอย่าง จนดูเหมือนคนชั่วคนเก แต่คุณไม่ต้องห่วงเลยคนเกิด วันที่ 16 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า ยาเสพติด หรือเพื่อนต่างเพศ (อย่างคุณ)

ที่จริงแล้วคนเกิดวันนี้ เป็นคนมีศีลธรรม เข้าใจเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล ะชอบช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีปัญหา เป็นคนมีความจริงใจและรักคน ที่จริงใจตอบ เป็นคนชอบคาดคะเนและคาดการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า และมีพรสวรรค์ที่สามารถคาดก ารณ์ คาดใจของผู้คนล่วงหน้าได้ค่อนข้างดีทีเดียว

คนเกิดวันที่ 16 เป็นคนตรงไปตรงมา และมีกฎเกณฑ์ แต่กฏเกณฑ์ดังว่านั้นเป็นกฏ เกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นเองว่า อะไรผิดอะไรถูก อะไรควรอะไรไม่ควรทำ และเมื่อตั้งกฏเกณฑ์ขึ้นแล้ วก็ทำไปตามนั้น ไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใคร

คนเกิดวันนี้มีความรักแจกจ่ ายเหลือเฟือ คุณต้องเข้าใจข้อนี้และต้อง ยอมรับธรรมชาติข้อนี้ก่อนที่จะรักกับคนเกิดวันที ่ 16 ซึ่งถือว่า ความรักเป็นประสบการณ์อย่าง หนึ่งที่ต้องแสวงหาคนเกิดวันที่ 16 ต้องการคนรักคู่ครองที่แท้จ ริง รักอิสระเสรี และพึ่งตัวเองได้ อยู่ได้โดยไม่มีกันและกัน และอยู่อย่างมีความสุขเมื่อ มีกันและกันแต่แปลก เมื่อถึงจุดหนึ่งของการใช้ช ีวิตคู่แบบเสรีนี้เอง คนเกิดวันที่ 16 ก็จะกลับมาเป็นคนขี้หึงเอาดื้อ ๆ ถ้าคนรักของคุณเกิดวันที่ 16 ก็ต้องระวังเอาเองในเรื่องบทสวาทระหว่างคุณกั บคนเกิดวันที่ 16 นั้นหรือคุณก็รู้อยู่ว่าคนเ กิดวันนี้ชอบสนุกชอบผจญภัย ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าคุณจะพาค วามสนุก ความตื่นเต้น และประสบการณ์ใหม่มาให้เขาได้เพียงพอไหม เท่านั้นเอง

คนเกิดวันที่ 17 : สมบูรณ์แบบ

คนเกิดวันที่ 17 เป็นคนที่มีความสามารถสูง เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดี มีบุคลิกลักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คนเชื่อถ ือ มีความสามารถเป็นอย่างดีในก ารโน้มน้าวจิตใจคน ใช้คน และบริหารงานด้านบุคคล แก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะอย่างย ิ่ง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพ าะหน้า คนเกิดวันนี้จึงมักได้รับคว ามนับถือว่าเป็นหัวหน้า เป็นที่พึ่งของคนในกลุ่ม นี่เป็นภาพภายนอกเมื่อมองห่าง ๆ

เมื่อมองใกล้เข้าไป ก็จะเห็นได้อีกว่าคนเกิดวัน ที่ 17 ไม่สู้จะคงเส้นคงวานัก บางครั้งก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและดูเอาจริงเอาจ ังกับชีวิต แต่บางคราวก็เป็นคนอ่อนไหวง ่าย เจ้าอารมณ์ นุ่มนวลเห็นอกเห็นใจ บางคราวดูเหมือนมีเล่ห์เหลี ่ยมแต้มอยู่ แต่บางครั้งก็ใช้จริตมายา ถ้าคุณใกล้คนเกิดวันนี้อยู่บ้างก็ลองส ังเกต

คนเกิดวันที่ 17 เป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อ นข้างสูง ทุกสิ่งทุกอย่างของคนเกิดวั นนี้ต้องสมบูรณ์ และคนเกิดวันนี้จะพยายามอย่ างมากที่จะสร้างความสมบูรณ์ ในชีวิต สุขภาพดีมีปัญญา มีทรัพย์ มีคู่ครองที่ดีเลิศ ดังนั้น จึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได ้สิ่งเหล่านี้มา

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 17 ก็คือ โดยปกติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง ่าย แต่จะเปลี่ยนเป็นคนเครียด หรือเอาแต่ใจตัวขึ้นมาเมื่อ ไรก็ได้ คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อ นสนิท จึงต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่เสมอ และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็ คือ คนเกิดวันนี้มักเป็นคนประเภทเล็งผลงานมากกว่ามุ่งความสัมพัน ธ์กับผู้คน ดังนั้น คนที่เป็นเพื่อนสนิท คู่รัก หรือคู่ครองจึงจำเป็นต้องคอยดูแลและช่ว ยเหลือ อย่าให้ขาดเรื่องมนุษยสัมพั นธ์มากนัก

จุดดีของคนเกิดวันที่ 17 คือ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ความอ่อนไหวแปรปรวนของอารมณ์ จะลดลงไปได้มาก เป็นคนคงเส้นคงวามากขึ้น ยอมมีความสัมพันธ์กับผู้คนม ากขึ้น เรื่องของบทบาทรัก เห็นจะต้องบอกว่าเป็นคนดูยาก บางทีก็เย็นชาเสียจนคุณเองก ็อ่อนใจแต่ถ้าหากว่าคนเกิดวันที่ 17 คิดถึงเรื่องพิศวาสขึ้นมาแล ้ว เขาก็จะพาคุณไปอย่างโลดลิ่วตามไม่ทันทีเดียว ก็อย่างที่บอกไว้แล้ว คนที่อยู่ด้วยค่อนข้างลำบาก เพราะเอาใจไม่ค่อยถูก

คนเกิดวันที่ 18 : ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัด

ถ้าคุณเองเกิดวันที่ 18 คุณอาจค้านคำทำนายนี้ แต่ถ้าคุณใกล้ชิดกับคนที่เก ิดวันที่ 18คุณอาจเห็นด้วยมาก ๆ เลยทีเดียว คนเกิดวันที่ 18 เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้แ ละความจริงของชีวิตตลอดเวลา เป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากเก ินไปจนอารมณ์เสียอยู่เสมอ หงุดหงิดง่าย และไม่เคยพอใจตนเองเลย บ่อยครั้งที่รู้สึกรำคาญตัว เอง และรู้สึกที่ตัวเองไม่ได้ดั งใจ เป็นคนที่หาอะไรมาทำอยู่ได้โดยไม่ชอบพักผ่อน กังวลเก่งจนเครียด และมักนอนไม่หลับบ่อย ๆ

คนเกิดวันนี้ค่อนข้างละเอีย ดลออและสนใจในรายละเอียดต่า ง ๆ จนคนอยู่ใกล้เห็นเป็นเรื่องขบขัน หรือบางทีก็รำคาญไปเลย คนเกิดวันที่ 18 จึงเป็นคนที่ใคร ๆ พากันเห็นว่า เคร่งครัดเกินไป

จุดเด่นของคนที่เกิดวันนี้ม ีอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะเป็นคนอารมณ์ปรวนแป รง่าย และอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาก็ตาม จุดดีที่ว่านี้เป็นคนเต็มใจ ที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือผู ้อื่นอย่างเต็มที่ประกอบกับมีความสามารถในการ พูดการอธิบาย หรือการโน้มน้าวใจคน จึงทำให้มีคนไปมาหาสู่ด้วยเสมอในฐานะที่ปรึก ษา และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็ค ือ รับผิดชอบสูงต่อคนรัก ถ้ารักใครแล้วจะทุ่มให้อย่างเต็มท ี่ทั้งร่างกายและชีวิตจิตใจ และก็หวังจะได้รับความรักตอ บแทนเต็มที่เช่นกัน แต่ว่าก็ว่าเถอะ คนที่เกิดวันนี้ความหวังที่ จะได้รับความรักตอบแทนมักล้ มเหลว ความดีที่คนเกิดวันที่ 18 มักได้รับการตอบแทนกลับมาใน รูปของความนับถือเสียเป็นส่วนใหญ่ ใคร ๆ ที่คบกับคนเกิดวันนี้ มักอยากให้คนที่เกิดวันนี้เ ป็นพี่ชาย พี่สาวมากกว่าอยากได้ไว้เป็นคู่รัก

ถ้าคุณเกิดนึกรักคนเกิดวันน ี้ขึ้นมาจริง ๆ คุณก็ต้องเป็นคนเป็นระเบียบ เรียบร้อยในทุกโอกาสทุกกรณี พยายามหาวิธีทำให้คนเกิดวัน นี้มั่นใจและกังวลน้อยลง โดยรับภาระบางอย่างไว้เสียบ้าง และแน่นอนว่าในเรื่องบทรัก คุณก็ต้องแสดงให้คนที่คุณรั กคนนี้รู้สึกว่า เขาหรือเธอเป็นคนเก่งด้วย ไม่เช่นนั้น ความเครียด ความกังวลจะทำให้รสรักจืดชื อไปเลยก็ได้

คนเกิดวันที่ 19 : เปี่ยมด้วยกำลังภายใน

กำลังภายในที่คนเกิดวันที่ 19 มีอยู่นั้น มีถึงสามประการคือ กำลังความมานะพยายาม กำลังความเมตตา และกำลังสติปัญญา คนเกิดวันที่ 19 มีพลังความมานะพยายามสูงมาก อดทนไม่ย่อท้อต่อความยาก และอุปสรรคไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใด คนเกิดวันนี้มีพลังสติปัญญา ที่จะนำเอาความรู้ความสามาร ถประสบการณ์ที่มีอยู่ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และ ทรหดอดทน ทั้งเป็นคนหนักแน่นไม่สะดุ้ งสะเทือนต่อสิ่งใดทั้งสิ้น คนเกิดวันอื่นที่เป็นนักสู้ อาจต้องการกำลังใจจากคนอื่น แต่คนวันนี้เขามีกำลังใจให้กับตัวเองอย่างเต ็มเปี่ยมอยู่เสมอทีเดียว เป็นนักสู้ที่สู้ได้ทั้งประ เภทเดี่ยวและประเภททีม นี้เป็นกำลังภายในประการแรก ที่มีอยู่ในตัวคนเกิดวันที่ 19

กำลังภายในประเภทที่สองของค นเกิดวันที่ 19 คือ ความเมตตา คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีควา มเมตตาสูง ความเมตตาคือความรู้สึกต่อค นอื่นเหมือนรู้สึกต่อตนเอง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองมีอยู่ในตัวคนเกิดวันนี้อย่ างเต็มเปี่ยม มีความเห็นใจคนที่อ่อนด้อยก ว่า ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนศิษย์ด้วยความอดทนต่ออ าการร้ายกาจต่าง ๆ ของศิษย์ เป็นเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจเ พื่อนและเป็นที่พักพิงใจที่ดีสำห รับคนรักที่หัวใจร้าวรานมาก ่อนที่จะได้คนเกิดวันที่ 19 และที่สำคัญถ้าเขาเป็นคนรักหรือคู ่ครองของใครแล้ว เขาจะรับผิดชอบต่อคนรัก และครอบครัวอย่างดีเยี่ยม

กำลังภายในประการที่สามของค นเกิดวันที่ 19 ก็คือความเป็นผู้มีระดับสติ ปัญญาสูง มีปฏิภาณไหวพริบดี ว่าที่จริงคนที่เกิดวันนี้เ ป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและมัก รู้ได้ว่าจะทำตัวให้ได้เปรียบคนร่วมงานได้อย่าง ไร แต่เขาไม่ทำเพราะเป็นคนมีเม ตตาเป็นคุณธรรมอยู่แล้วความมีสติปัญญาและปฏิภาณไหว พริบของเขาจึงใช้เพียงเพื่อ ทำความสำเร็จให้แก่ตัวเองและป้องกันการรังแกของคนอื่ นเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อรังแกคนอื่น

คนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีมานะพยายาม มีเมตตาเป็นคุณธรรมอย่างนี้ ถ้าใครพบแล้วปล่อยให้ผ่านไปก็เป็นเรื่อง น่าเสียใจจุดด้อยของคนเกิดวันที่ 19 ก็มีอยู่ที่อารมณ์ของตัวเอง ซึ่งปรวนแปรไปได้บ่อย ๆ แต่ด้วยสาเหตุเดียวเท่านั้น คือความหึงและมักจะหึงอย่าง ไม่มีเหตุผลด้วยแต่ท่านก็รู้แล้วว่า คนเกิดวันที่ 19 เป็นคนดี และรักครอบครัว ท่านจะไปทำตัวให้เขาต้องหึง
ทำไม

คนเกิดวันที่ 20 : อารมณ์ เหมือนใบไม้ไหว…แต่น่ารัก

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันนี้ ดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่ค่อ นข้างจะอ่อนไหวง่าย อารมณ์ปรวนแปรเก่ง บางวันอาจชอบท่านอย่างมาก แต่โดยที่ท่านยังไม่รู้สาเห ตุเขาอาจไม่ชอบท่านแล้วก็ได้ และเมื่อถามไถ่กันถึงสาเหตุ อาจได้คำตอบซึ่งตอบออกมาอย่ างจริงใจว่า”ก็ไม่รู้เหมือนกัน” แล้วก็กลับมาชอบท่านอีก

คนเกิดวันนี้เป็นคนค่อนไปใน ทางเจ้าอารมณ์ แต่ก็มักรู้ตัวเองจึงต้องระ วังอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอ จนกระทั่งค่อย ๆ เกิดเป็นความกดดันภายใน อารมณ์จึงปรวนแปรง่าย จึงปรากฏบุคลิกภาพในทำนองที่ว่า โดยปกติจะเป็นคนสุภาพเรียบร ้อย น่ารัก อ่อนหวานและผ่อนปรนแต่ถ้าเกิดความกดดันจนยับยั ้งชั่งใจไม่อยู่ก็จะระเบิดอ ารมณ์ออกมาราวภูเขาไฟ

ที่กล่าวอย่างนี้ทำให้ดูเหม ือนว่าคนเกิดวันนี้ มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นจุดด้อย ที่สำคัญและน่ากลัว ที่จริงแล้วมิใช่เช่นนั้น ตามปกติเมื่อพูดถึงคนเกิดวั นที่ต่าง ๆ 19 วันที่ผ่านมามักเริ่มด้วยการพูดในจุดเด่นก่อน แต่วันที่ 20 นี้คนเขียนก็เจ้าอารมณ์แปรป รวนขึ้นมาก็เลยหยิบด้านอ่อนด้อยขึ้นมาพูดก่อนเท่าน ั้น

ที่จริงแล้ว คนเกิดวันนี้เป็นคนเก่ง (ท่านอาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นคนหนึ่งที่เกิดวันที่ 20) คนเกิดวันนี้มักมีมันสมองเป ็นเลิศ ฉลาดรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของค นอื่น และลึกซึ้งพอที่จะทำเป็นรู้ไม่ทัน เพื่อตลบหลังศัตรูอีกด้วยซ้ ำ เป็นคนมีความสามารถรอบด้าน รอบรู้ในปรัชญา การเมือง การเศรษฐกิจ ทำธุรกิจเก่ง เขียนหนังสือก็ดี วิทยาการสมัยใหม่ก็เยี่ยมยอ ดแถมยังมีน้ำใจกว้างขวางในเร ื่องความรู้ความคิด พร้อมที่จะให้ความคิดเห็น คำแนะนำและความรู้แก่ใครก็ตามที่ถู กใจ และกล้าเข้าไปขอ

คนเกิดวันที่ 20 เป็นคนชอบมีเพื่อนฝูง จะมีความสุขถ้าได้อยู่กับเพ ื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่เข้าใจอารมณ์ และรู้จักความสามารถของเขา ยิ่งถ้ามีความรู้ความสามารถ ในระดับเดียวกันแล้ว จะยิ่งโปรดเป็นพิเศษ

ถ้าท่านพบคนเกิดวันที่ 20 และนึกพอใจถูกใจแล้ว ท่านต้องเรียนรู้วิธีที่จะเ ข้าใจอารมณ์ของเขา และต้องทำตัวเป็นผู้แสดงควา มยอมรับความสามารถของเขาอย่ างถูกจังหวะ ไม่ใช่หัวประจบ คนเกิดวันที่ 20 อาจมีอารมณ์รุนแรงไปบ้างในบ างครั้ง แต่ถ้าคบกันนาน ๆ และเข้าใจกันขึ้นเรื่อย ๆ ท่านจะพบว่า คนเกิดวันนี้เป็นคนที่น่าคบ และพร้อมที่จะเป็นหลักพักพิ งหัวใจรักของคุณได้ดี

คนเกิดวันที่ 21 : นุ่มนวล เจ้าเสน่ห์

คนเกิดวันที่ 21 เป็นคนที่ใคร ๆ ถ้าได้สัมผัสใกล้ชิด หรือแม้เป็นเพื่อนร่วมงานด้ วยก็จะรู้สึกในความนุ่มนวลเจ้าเสน่ห์น่า คบได้เป็นอย่างดี เพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนง่า ย ๆ คบกับใครก็ทำตัวเรียบง่ายเสมอหน้ากั นหมดทุกคนทุกระดับชั้น ความสามารถพิเศษของคนที่เกิ ดวันนี้ก็คือ ความสามารถในการแก้ไขสถานกา รณ์ตึงเครียดลงไปได้ด้วยควา มนุ่มนวลที่มีอยู่ในตัวคุณสมบัติยอดเยี่ยมอีกอย่าง หนึ่งคือ การเก็บซับรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็ทำได ้รอบคอบถูกต้องซึ่งจุดนี้เป ็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่มี เพื่อนเกิดวันที่ 21 ควรรู้เพราะท่านจะเสแสร้งเพ ื่อให้ถูกใจคนเกิดวันนี้ได้ ยาก ท่านจะถูกสังเกตอยู่เสมอ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกสัง เกต

คนที่เกิดวันนี้ มีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรภา พ มีวิธีการที่แนบเนียนและนุ่ มนวลในการทำความรู้จักกับคนอื่น ๆ ยิ่งเมื่อประกอบกับนิสัยร่า เริงสนุกสนาน เป็นคนง่าย ๆ เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นด้วยแล้ว คนเกิดวันที่ 21 จึงเป็นคนมีมิตรสหายมากมาย

คนเกิดวันที่ 21 มีความสามารถพิเศษอีกอย่างห นึ่ง และแม้จะชอบพูดถึงความสามาร ถที่ตนมีอยู่บ้างเหมือนกับคนเกิดว ันอื่น ๆ ด้วยก็ตาม แต่ก็จะไม่พูดโอ้อวดเกินจริ งเลยและที่สำคัญคนที่เกิดวันนี้จะไม่ยกตัวเ องโดยข่มคนอื่นเป็นเด็ดขาด และเขาไม่ชอบคนที่ข่มคนอื่น ด้วยจึงเป็นคนที่ทำให้คนที่รู้จ ักรู้สึกสบายใจและปลอดภัยเม ื่อได้พูดคุยด้วย แล้วท่านจะหลีกเพื่อนที่ดีน่ารักเช่นนี้ไป ได้อย่างไร?

คนเกิดวันที่ 21 เข้าใจคน เห็นอกเห็นใจ และเป็นคนช่างเอาใจและมีจิต สำนึก คือมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงามอ ยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาใด ๆ ก็พอใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาด ้วยการเจรจาอย่างนุ่มนวลแบบนักการ ทูตมากกว่าที่จะใช้วิธีการท ี่รุนแรง

แต่ก็คนเกิดวันที่ 21 นี้เอง เมื่อถึงคราวจะต้องใช้ความเ ด็ดขาดรุนแรงขึ้นมาก็จะใช้ไ ด้อย่างเฉียบขาด และเฉียบคมมีคำพูดที่เชือดเ ฉือนหัวใจยิ่งกว่าที่เรียกว ่า “ใบมีดโกนอาบน้ำผึ้ง”เสียอีกจะบอกให้

คนเกิดวันที่ 22 : คงเส้นคงวา

คนที่เกิดวันที่ 22 มีบุคลิกภาพที่ซ้อนกันอยู่ แต่ถ้าสังเกตดี ๆ แล้วก็จะพบว่า นิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้คือ ความคงเส้นคงวาที่ซ่อนอยู่ใ นความอ่อนไหวเปราะบาง

คนเกิดวันที่ 22 เมื่อดูภายนอกจะเห็นว่า เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เ ปลี่ยนไปจะอ่อนไหวง่ายในตอนแรก และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในท ันที จึงจำเป็นที่จะต้องมีคนมาปร ะคับประคองให้กำลังใจปลอบใจ คนเกิดวันนี้เมื่อผิดหวังจะ แสดงความเสียใจทันที แต่จะค่อย ๆรับฟังเหตุผล ทบทวนไตร่ตรองตามความเป็นจร ิง รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แยกแ ยะปัญหาแล้วก็จะค่อยกลับคืนมาทำใจย อมรับความเป็นจริง เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได ้

ในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพทางจ ิตใจที่แท้จริงของคนเกิดวัน นี้นั้นก็คือ การเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยละเอีย ดลออ รักษากฏเกณฑ์ได้ครบถ้วน และใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจที่เด่นมากคือความเ ป็นคนเสมอตนเสมอปลาย คงเส้นคงวา ไม่ว่าจะในด้านการทำงาน ความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเ รื่องความรักและครอบครัว คนเกิดวันนี้จะแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอถึงความรักและ ห่วงใยคนรักหรือคู่ครอง ซึ่งก็หมายความว่าถ้าท่านเป ็นคนยุ่งเหยิงไร้ระเบียบและตามอ ารมณ์แล้ว ท่านก็คงไม่ถูกใจคนเกิดวันท ี่ 22 นัก

คนเกิดวันที่ 22 เป็นคนเอาใจใส่ รับผิดชอบการงานเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “มิตรภาพ” มากทีเดียว ทั้งเป็นคนจริงใจต่อมิตร พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือมิตรทุกคนอย่างเต็มที่ ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ท่านจะทำให้คนเกิดวันนี้รับ ท่านเป็นมิตรได้อย่างไรคำตอบมีอยู่แล้ว ถ้าท่านจะอ่านทบทวนดูก็ทำได ้

คนเกิดวันที่ 22 เกลียดคนที่แสดงอารมณ์ต่อคน อื่น เกลียดคนที่ชอบทำให้คนอื่นเ สียหน้าหรือขาดความมั่นใจ แต่เป็นที่น่าแปลกว่า คนเกิดวันที่ 22 มีความสามารถเพียงพอที่จะเป ็นผู้นำที่ดี และคุมคนมาก ๆ ได้

อยากจะพูดเลยไปถึงลีลารักขอ งคนเกิดวันนี้ด้วยว่า ครั้งแรก ๆ เขาจะตื่นเต้นตกใจปรับตัวแทบไม่ได้ ทำอะไรไม่ถูก ท่านควรค่อย ๆ สอนเขาอย่างฉลาด ให้กำลังใจจนกว่าเขา(หรือเธอ) ตั้งหลักได้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้ว จึงปล่อยให้เป็นตัวของตัวเอ ง ท่านจะพบว่าท่านเป็นฝ่ายถูกคนเกิดวันที ่ 22 พิชิตอย่างราบคาบ

คนเกิดวันที่ 23 : ตัวเอง คือความมั่นใจ

คนเกิดวันที่ 23 มีลักษณะที่คนมักจะมองดูห่า ง ๆ ด้วยความระแวดระวังหรือเกรง กลัวเพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพท ี่สง่า มั่นคง และมักแสดงออกให้เห็นได้ชัด เจนว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

คนเกิดวันนี้ แม้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำ นาจใด ๆ แต่ก็มีอำนาจและอาจก้าวขึ้น สู่อำนาจได้จริงๆ คนเกิดวันที่ 23 จึงเป็นคนที่ใคร ๆ เห็นว่า มีความไว้ตัวและดื้อรั้น ซึ่งก็เป็นการมองที่ถูกต้องในลักษณะนิสัยด้านหน ึ่ง แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นคนเกิ ดวันนี้เป็นคนเข้าใจซาบซึ้ง ในบทกวี ดนตรี ศิลปะ และปรัชญา มีความอ่อนโยนต่อธรรมชาติเป ็นอย่างยิ่ง

ท่านที่จะเป็นมิตรกับคนเกิด วันที่ 23 จึงควรเป็นคนรอบรู้ศิลปวิทย าการเหล่านี้ และควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับคน เกิดวันที่ 23 อย่างผู้มีรสนิยมอันเลิศด้ว ย คนกลุ่มนี้พร้อมที่จะตกหลุมรักใครง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ม ีนิสัยและรสนิยมตรงกัน แต่ถ้าเกิดขัดแย้งกันนิดเดียว เขาก็จะปล่อยคนที่เคยรักไว้ อย่างไม่แยแสได้เหมือนกัน

ชีวิตของคนเกิดวันที่ 23 เป็นชีวิตที่มีการทำงานเป็น ส่วนสำคัญ คนเกิดวันนี้ต้องการทำงานและทำอย่างอิสระ ต้องการโอกาสที่จะแสดงความส ามารถ และถ้าใครสักคนเข้าไปปิดกั้ นโอกาสไม่ให้แสดงความสามารถ หรือได้ทำสิ่งที่เขาต้องการ แม้จะรักใคร่กันเพียงใดก็อาจเป็นศัตรูคู่ปรปักษ์กั นได้ทันทีแม้แต่คนที่เป็นภรรยาหรือสา มี

คนเกิดวันนี้เป็นคนโลกทรรศ์ กว้าง และพอใจที่จะคบคนโลกทรรศ์กว ้างด้วยเช่นเดียวกันเขาจะเป็นนักธุรกิจหรือนักบ ริหารที่เก่งมาก ไม่ยอมให้ใครมาชี้นำ ไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ มาทำให้หวั่นไหวได้ ไม่เปลี่ยนหลักการโดยไม่มีเ หตุผล เปลี่ยนหลักการได้ทันทีถ้าเ หตุผลถูกต้องชัดเจน เมื่อทำงานใจก็จะมุ่งอยู่แต ่ตามหลักการเพื่อให้งานบรรล ุผลเท่านั้น คนเกิดวันนี้มีความสามารถที่จะติด ต่อกับคนทุกชั้นให้ประสบผลส ำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม คนเกิดวันนี้จะมีจุดอ่อนอยู ่ที่สามารถเป็นคนใจหินขึ้นม าง่าย ๆ เมื่อเกิดไม่สบอารมณ์ขึ้นมา

คนเกิดวันที่ 24 : มีน้ำใจไมตรี

ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ 24 ก็นับว่าท่านมีโชค และถ้าตัวท่านเองเกิดวันที่ 24 ตัวท่านก็นับได้ว่าเป็นผู้ “มีบุญ” มาแต่กำเนิดคนหนึ่งเหมือนกั นลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่ 24 ในด้านนิสัยใจคอก็คือความมี น้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่นที่มิใช่เพ ื่อน หากตกอยู่ในภาวะที่จะต้องได ้รับความช่วยเหลือแล้วคนเกิดวันที่ 24 จะให้ความช่วยเหลือทันทีด้ว ยไมตรีจิต และไม่สนใจการตอบแทน

คนเกิดวันที่ 24 เป็นเพื่อนที่ดี เมื่อท่านมีความทุกข์ คนแรก ๆ ที่จะมาให้ท่านเห็นคือคนเกิ ดวันที่ 24 และเมื่อท่านมีความสุขเพื่อ นคนที่เกิดวันที่ 24 ก็จะมาถึงก่อนด้วย คนเกิดวันที่24 จะเป็นเพื่อนที่นำสิ่งที่มี ประโยชน์ ชักชวนให้ทำสิ่งที่ดีงาม และนำความสุขสมบูรณ์
มาให้ท่านเสมอ

คนเกิดวันที่ 24 เป็นคนมีเสน่ห์ช่างรู้ใจ ถ้าท่านมีคนรักเป็นคนเกิดวั นที่ 24 จะรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ของคนเกิดวันนี้ว่า เป็นคนช่างรู้ใจ และเป็นคนช่างเอาอกเอาใจเสี ยจนท่านรู้สึกได้ว่าท่านห่างเขา (หรือเธอ) ได้ยาก หรือขาดเขาไปแล้ว ท่านมีความสุขเหลืออยู่น้อย มากโดยเหตุนี้ใครที่รู้จักมักค ุ้นจึงทั้งรักทั้งหลงคนเกิด วันที่ 24

ลักษณะนิสัยที่ดีเยี่ยมอีกอ ย่างหนึ่งของคนเกิดวันนี้ก็ คือ ความเป็นคนรับผิดชอบสูงทั้งการงานและครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวแล ้ว คนเกิดวันที่ 24 ถือว่าครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจของเขา (หรือเธอ) เลยทีเดียว การมี “คู่สร้าง-คู่สม” ที่รักและรับผิดชอบ
ครอบครัว นับเป็นโชคอย่างวิเศษ และถ้าท่านมีคนรักเกิดวันที ่ 24 ท่านก็มีโชคอย่างวิเศษไปด้วย

เสน่ห์ประการหนึ่งของคนเกิด วันที่ 24 คือเสน่ห์ในการสนทนา หรือที่เรียกกันว่า เสน่ห์น้ำคำ คนเกิดวันที่ 24 เป็นนักฟังที่ดีและเห็นอกเห ็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่ง หรือเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหา จับใจความเก่ง จับความคิดของผู้พูดได้ไว และเมื่อถึงเวลาพูด คนเกิดวันที่24 ก็พูดได้ เพราะฉลาด สามารถเจรจาชักจูงใจ หรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน ์หรือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๆ

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 24 อยู่ที่ความรักเพื่อนและกลั วว่าตนจะเป็นภาระทำให้เพื่อ นเดือนร้อนนี่เอง จึงทำให้คนเกิดวันนี้เป็นคน ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในใจอ อกมา และยากที่จะปริปากบอกใครถึงความรู ้สึกของตนเอง ดังนั้น คนที่ทำงานด้วยหรืออยู่ร่วม กันอยู่ใกล้ชิดควรต้องระวังตัวไว้ เพราะหากอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ ทำอะไรร่วมกันอยู่เพลิน ๆคนเกิดวันที่ 24 ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอาจฟุ บไปเฉย ๆ ก็ได้ เพราะอ่อนเพลียแต่ไม่ยอมบอกใคร และเพราะความที่ชอบเก็บความ รู้สึกนี่เองที่หากประสบปัญ หาบ่อย ๆ เข้าอาจกลายเป็นโรคประสาทได้

คนเกิดวันที่ 25 : รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก

คนเกิดวันที่ 25 เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับการ อธิบายภาษิตที่ว่ารวงข้าวที ่มีเมล็ดมากย่อมโน้มต่ำติดดิน

โดยพื้นฐานทางสติปัญญา คนเกิดวันที่ 25 มักเป็นคนมีสติปัญญาดี เป็นคนเรียนอะไรก็เข้าใจง่าย จะจับทำอะไรก็ทำเป็นทำได้ดี แต่ไม่ว่าเขาหรือเธอที่เกิด วันนี้จะมีความรู้ความสามารถสักแค่ไหน ก็จะไม่มีวันประกาศสรรพคุณข องตัวเองเลย และถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถให้ปรา กฏ เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 25 ก็จะแสดงออกอย่างชนิดที่ถ่อมตัว แสดงตนว่าไม่ใช่ผู้รู้วิเศษ กว่าใคร แม้แต่สักครั้ง

ลักษณะนิสัยที่ดีเด่นอีกอย่ างหนึ่งของคนเกิดวันที่ 25 ก็คือ เห็นธุระของเพื่อนสำคัญกว่าเสมอ ถ้ามีธุระที่ต้องทำพร้อม ๆ กันเขาหรือเธอที่เกิดวันนี้ จะทำให้เพื่อนเป็นอันดับแรกและให้ความรักใคร่ไว้วางใจเ พื่อนเต็มที่เสมอ

คนเกิดวันที่ 25 เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรร ค์ แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นเขาหรือเธอซึ่งเกิดวันที่ 25 จึงมักไม่อยู่เฉย ๆ ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ท ้าทายและตื่นเต้น คนเกิดวันที่ 25อาจไม่ชอบเพื่อนหรือคนรักที ่อนุรักษ์นิยม หรือเป็นคนที่ค่อนข้างเฉื่อ ย เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้เป็นคนมีความคิดริเริ ่มสูง และชอบที่จะมีเพื่อนที่จะ “วิจารณ์” ความคิดริเริ่มของเขาได้อย่างเฉียบคม

คนเกิดวันที่ 25 เป็นคนมีลักษณะเด่นอยู่ในตั ว ดังนั้นไม่ว่าจะออกไปในงานส ังคมใดก็เป็นที่น่าสนใจของคนในกลุ่มในงา นนั้น ทั้ง ๆ ที่คนเกิดวันที่ 25 มิได้รูปร่างใหญ่โตหรือสวยสะดุดตาผู้ใดเกินปกติ แต่บุคลิกภาพ ทีท่า และการแต่งกายและลักษณะเด่น ในตัวเอง
จะจูงความสนใจจากคนอื่นได้ม าก

ความสามารถในการเลียนแบบก็เ ป็นความเด่นอีกอย่างหนึ่งขอ งคนเกิดวันที่ 25 คนเกิดวันนี้มีความสามารถในการเลียนแบบห รือล้อเลียนคนอื่นได้แนบเนี ยน ทำให้คนอื่น ๆรู้สึกสนุกสนานและพอใจ

คนเกิดวันที่ 25 ไม่ชอบที่จะอยู่ในสถานการณ์ “เผชิญหน้า” ดังนั้น เมื่อมีปัญหาขัดแย้งกับคนรัก คู่ครอง เพื่อน หรือแม้แต่ปัญหาในงาน เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 25 จะทำเป็นไม่สนใจหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติก ่อน แล้วจึงใช้วิธีชวนคุยนอกเวล า หาข้าวหาปลากินกันไปคุยกันไป และปรับความเข้าใจกันทีหลัง

จุดอ่อนของคนเกิดวันนี้ก็คื อ ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายต่ อคำพูด ในบางครั้งคนที่เกี่ยวข้องพูดผิดหูเพียงนิดเดียว และโดยไม่ได้เจตนาเลย คนที่เกิดวันที่ 25 ก็เก็บไปน้อยใจเสียยกใหญ่คนที่มีเพื่อนมีคนรักเกิดวั นที่ 25 จึงต้องระวังคำพูดอยู่เสมอ

คนเกิดวันที่ 26 : สุขุม มองไกล

ใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมั่น ใจในตัวเอง ขอได้โปรดคบเพื่อนหรือรักกั บคนที่เกิดวันที่ 26 เถิดเพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนสุข ุม มั่นคง และมองการณ์ไกล ถ้าท่านอยู่ใกล้ก็จะค่อย ๆมีความมั่นใจตัวเองขึ้นได้

ความมีกำลังใจเข้มแข็งมั่นค งเป็นคุณลักษณะเด่นประการแร กของคนเกิดวันที่ 26 ดังนั้นไม่ว่าในชีวิตของเขาหรือเธอ จะเผชิญกับอะไร อุปสรรคหนักแค่ไหนคนเกิดวัน ที่ 26ก็ไม่เคยหวั่น อาจร้องไห้ แต่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้แต่จะใช ้สติปัญญา เริ่มต่อสู้กับอุปสรรค
อย่างสุขุมต่อไป ความสุขุม และมองการณ์ไกลเป็นสิ่งเสริ มความมั่นใจตัวเองที่สำคัญข องคนที่เกิดวันที่ 26คนเกิดวันนี้มักไม่ตื่นเต้น กับเหตุการณ์ไม่หวาดตระหนกแต่จะแก้ปัญหา ต่าง ๆ อย่างฉลาดรอบคอบสุขุม

คนเกิดวันที่ 26 เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใ จคนอื่น และมีคุณสมบัติที่ทำให้เข้า ใจปัญหาของคนอื่นได้ง่าย ความฉลาด รอบคอบ สุขุม ความคิดลึกซึ้งที่มีอยู่ประ จำ ทำให้เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 26 เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีอะไรเกิดขึ้นเพียงนิดเดีย วก็จะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปได้ทันที

คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของคน ที่เกิดวันที่ 26 ก็คือ ความเป็นผู้นำ คนเกิดวันนี้จะเป็นผู้นำที่ ดีมีความสามารถในการจัดการ และเป็นนักบริหารที่มีความส ามารถ เป็นคนมีความรอบรู้และเก่งหลายด้าน ประกอบกับเป็นคนที่มีความทะ เยอทะยานสูงไม่ชอบเป็นลูกน้ องใครจึงทำให้คนเกิดวันที่ 26 ปรากฏภาพโดดเด่นในฐานะเจ้าพ ่อ ลูกพี่ หรือหัวหน้า

คนเกิดวันที่ 26 เป็นคนที่ไม่ชอบความปนเปก้า วก่าย โดยนิสัยส่วนตัวจะค่อนข้างป ราณีตเช่น เสื้อผ้าแต่งกายของเขาหรือเ ธออาจต้องจัดไว้เป็นชุดอย่า งถูกต้อง ท่านจะไม่ค่อยพบคนเกิดวันที่ 26 แต่งกายชนิดสีรองเท้าไปทางห นึ่ง สีเสื้อผ้าไปอีกทางหนึ่ง กระเป๋าถือไปอีกสีหนึ่งเป็นอันขาด คนเกิดวันนี้จะหงุดหงิดง่าย กับการประชุมที่ไม่ตรงเวลา ห้องอาหารที่ผู้คนสับสนเจี๊ยวจ๊าว หรือการชุลมุนแย่งกันรีบบริ การโดยไม่เรียงลำดับ

คนเกิดวันที่ 26 จะไม่ยอมให้ชีวิตครอบครัวเข ้ามายุ่งเกี่ยวกับการงานอย่ างเด็ดขาด ถ้าเป็นคู่รักคู่ครอง หรือเพื่อนสนิทจงอย่าน้อยใจ เลยถ้าท่านไม่รู้เรื่องราวเ กี่ยวกับงานของเขาหรือเธอผู้ที่เกิดวันที่ 26

คนเกิดวันที่ 26 นั้น แม้ว่าจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจ คนอื่น สุขุมรอบคอบมั่นคงไม่หวั่นไ หวและอยากให้ทุกคนรักใคร่เข้า ใจกัน แต่ก็เป็นคนที่ยึดมั่นในลัก ษณะของตนเองอย่างมั่นคงอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนดื้อที เดียวอย่าไปขอให้คนเกิดวันที่ 26 ทำตามใคร (แม้แต่คนที่เขาหรือเธอรักม ากดังชีวิต)โดยไม่ถูกหลักเกณฑ์เป็นอันข าด ถ้ายังอยากมีไมตรีอันยืนยาว ต่อกัน

คนเกิดวันที่ 27 : “ซื่อสัตย์ยุติธรรม” ประจำใจ

มีคนพูดว่า บางที “เปาบุ้นจิ้น” อาจเป็นคนที่เกิดวันที่ 27 ก็ได้ คนเกิดวันที่ 27 มีความสามารถเป็นพิเศษในการแยกแยะ สิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวออกจ ากกันได้ง่ายและเมื่อเห็นว่าสิ่งใดผิดสิ ่งใดชั่วแล้ว เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 27 ก็จะถูกจิตสำนึกมโนธรรมภายในคอยบังคับมิให้กระทำสิ ่งนั้นเป็นอันขาด และถ้าบังเอิญได้กระทำลงไป จะด้วยประมาทหรือสถานการณ์บังคับก ็ตาม คนเกิดวันที่ 27 จะไม่ลืมเรื่องดังกล่าวเป็น อันขาดจะประทับเหตุการณ์นั้นไว้เป ็นความไม่สบายใจไปจนชั่วชีว ิต หรือจนกว่าจะมีการแก้ไข
สิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง

คนเกิดวันที่ 27 นี่แหละ คือคนที่ “จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด”คนเกิดวันที่ 27 เป็นคนมีเมตตาสูง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง แต่ความเมตตานี้มีขอบเขตโดยจะมีให้อย่างเหลือเฟือกั บคนที่ถูกต้องตามทำนองคลองธ รรม แต่ถ้าคนผิดคนชั่วแล้ว สิ่งที่คนเกิดวันที่ 27 มีให้ก็คือ ความเห็นใจ ความเสียใจ คนเกิดวันนี้จึงเป็นคนมีควา มรับผิดชอบสูง เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นครูที่ดี และเป็นหัวหน้าผู้เที่ยงธรร ม

คนเกิดวันที่ 27 เป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในแบบธรรมเนียมประเพ ณีและมักใช้แบบแผนธรรมเนียมประเพณีเป็น เกณฑ์ในการแยกถูก-ผิด ดี-ชั่ว จึงมีลักษณะเป็นคนหัวโบราณ ถ้าเป็นท่านชายและคนรักของท ่านเป็นคนเกิดวันที่ 27 ก็พึงทราบว่า คนรักของท่านชอบให้ท่านร้องเพลงท ี่มีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่า “ขอสงวนศักดิ์ศรีตามประเพณีโบราณนานมา” และคนเกิดวันนี้มักจะค่อนข้ างดื้อรั้นในสายตาคนอื่น แท้จริงแล้วความดื้อของเขาอยู่บนพื้นฐา นการแยก ชั่ว-ดี แล้วมากกว่า

คนเกิดวันที่ 27 จะมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวล า ถ้าหากเขาหรือเธอได้กระทำสิ ่งที่กระทำถึงคนอื่นและทำให้คนอื่นนั้นเด ือดร้อน ความกังวลอย่างนี้จะทำให้ชี วิตของคนเกิดวันที่ 27ค่อนข้างเครียด และจะไม่คลายลงจนกว่าเขาหรื อเธอจะอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่ งเข้าใจ ดังนั้นคำพูดของท่านประเภทที่ว่า “ไม่เป็นไร” “ผมเข้าใจความจำเป็นของคุณ””ผมลืมเรื่องนั้นไปแล้ว” ฯลฯ จึงมีความสำคัญต่อคนที่เกิด วันที่ 27 มาก

คนเกิดวันนี้มีลักษณะบางอย่ างที่ขัดแย้งในตัว คือมักชอบคบมิตรสหายฮาเฮ แต่ก็ชอบนิ่งเงียบ ๆ อยู่กับความคิดของตัวเองบ่อ ย ๆ ดังนั้น ถ้าเพื่อนผู้เกิดวันที่ 27 ของท่าน อยู่ ๆก็หายหน้าไป ท่านก็ไม่ต้องติดใจอันใด อีกไม่นานคนผู้นั้นก็จะกลับ มา

คนเกิดวันที่ 27 จะเก็บความรู้สึกเจ็บปวดในใ จอันเกิดจากความรักได้ดี ถ้าคนรักจะแยกทางไป เขาหรือเธอก็จะเพียงนิ่งเฉย และเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจ ไม่ให้ใครได้เห็นและถ้าท่านเองเกิดวันนี้ ลดความเอาจริงเอาจังอีกนิด เครียดน้อยอีกหน่อย ท่านก็จะมีความสุขอันบริบูรณ์ ด้วยความดีในตัวของท่านนั้น เอง

คนเกิดวันที่ 28 : เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิต ที่ไม่เคร่งครัด หลักเกณฑ์หรือกำหนดการต่าง ๆของชีวิต เป็นเพียงที่สำหรับหมายตาใน บางโอกาสเท่านั้น มิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมา กนักชีวิตของคนเกิดวันที่ 28 จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ตาม สบาย

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ใจคนง่าย ชอบความสะดวกสบายและชอบอำนวยความสะ ดวกให้กับเพื่อนหรือคนรัก เป็นคนที่รักใคร ๆและอยากให้ใคร ๆ รัก อยากให้ทุกคนรักกัน และอยากให้เพื่อน ๆ รักกันอย่างมีความสุขดังนั้น ความทุกข์ของคนเกิดวันที่ 28 จึงมักเกิดจากการที่เพื่อนข องคนเกิดวันนี้ทะเลาะกันเอง และความโชคร้ายของคนเกิดวัน ที่ 28 ก็คือ การถูกเพื่อนเลวหลอกลวง”เพื่อน” เป็นคำที่มีความหมายที่สุด

ส ำหรับคนเกิดวันที่ 28 เพราะคนเกิดวันนี้ขี้เหงาแล ะอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด ต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะเป็น สุข ท่านจึงพบคนเกิดวันนี้เริงร ่าอยู่ในหมู่เพื่อนเสมอ ๆ มิใช่น้อยเลยที่ถึงแม้จะแต่ งงานมีครอบครัวแล้วก็ยังแบ่ งเวลาให้เพื่อนมากกว่าครอบครัวของตนเอง ถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกันก็ถึ งกับโกรธกันมีบ่อยไป แต่อย่างไรก็ตาม แม้คนเกิดวันที่ 28 จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญ กับเพื่อนมาก แต่ก็จะตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆด้วยตัวเองเสมอรักเพื่อน แต่ไม่ยอมให้เพื่อนมีอิทธิพ ลเหนือตน

ลักษณะที่ขัดกันของคนเกิดวั นที่ 28 จะพบได้ในเรื่องความดื้อรั้ น คนเกิดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนาน มีอารมณ์ขันแต่มักดื้อดึงอย ่างไม่มีใครเทียบ ถ้าหากเขาหรือเธอคิดจะดื้อขึ้นมา

คนเกิดวันที่ 28 แม้ว่าจะเป็นคนสะเทือนใจง่า ย ใจอ่อนกับเหตุการณ์ซึ่งแม้จ ะมิได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตาม แต่เขาและเธอผู้เกิดวันที่ 28 ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเ พื่อป้องกันสิทธิของตัวเองและผู้อื่นอย่างเต็มท ี่เมื่อถึงคราวจำเป็น ดังนั้น บางทีท่านอาจแปลกใจที่เพื่อ นผู้ดูเหมือนเป็นคนตามสบายเกิดเ อาจริงเอาจังขึ้นมาในเมื่อพ บเห็นการรังแก หรือถูกรังแก

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 28 ก็อยู่ตรงนี้เอง ตรงที่ว่า ปกติแล้วเป็นคนไม่เคร่งครัด อันใดปล่อยชีวิตไปเรื่อย ๆ ตามสบาย แต่เมื่อมีอะไรมากระทบกระเท ือนใจแล้วมักวู่วามทำให้มีความสุขน้อยลงไปจนกว่าจะรู้ จักระงับและหาทางระบายออกที ่นุ่มนวลขึ้นถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ 28 ขยับเข้าใกล้เขาหรือเธออีกน ิดได้ไหม เพราะคนเกิดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด ถ้าขาดเพื่อนแล้วจะรู้สึกว้ าเหว่ที่สุด เพื่อนขี้เหงา (วันนี้เราเอง)

คนเกิดวันที่ 29 : รักใครไม่ผันแปร

คนเกิดวันที่ 29 มีโชคเบื้องต้นหรือจะเรียกว ่าพรสวรรค์ก็ตามใจ อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์ อันเป็นการทำให้ความคิดสร้า งสรรค์กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้นหลายคนเกิ ดในวันนี้ คนเกิดวันที่ 29
ส่วนใหญ่จะมีความสุขมากถ้าไ ด้ทำงานในด้านการประดิษฐ์คิ ดค้น การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเขาหรือเธอมักจะประสบควา มสำเร็จในด้านนี้อย่างรุ่งโ รจน์

โดยเหตุที่พื้นนิสัยเป็นเช่ นนี้ คนที่เกิดวันนี้จึงมีเพื่อน หรือคนรักที่มีความเข้าใจไม ่ปล่อยให้เขาหรือเธอจมอยู่กับเครื่อง มือทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ หรือในห้องคอมพิวเตอร์ แต่ควรจะต้องพาเขาหรือเธอออกไปสู่ สังคม รู้จักโลกที่แท้จริง รู้จักชื่นชมกับความสุขและค วามงามของมนุษย์ ของธรรมชาติ ของภาษากวี ดนตรี และศิลปะ เรื่องอย่างนี้บางทีพ่อแม่ต ้องทำตั้งแต่วัยเด็กด้วยซ้ำ แทนที่จะดีใจว่าลูกของท่านอ ันเกิดวันที่ 29 เป็นคนขยันเรียนอย่างเดียว

ความทุกข์ของคนเกิดวันที่ 29 จะเกิดขึ้นในเมื่อเขาหรือเธ อต้องทำงานที่ตัวเขาหรือเธอ ผู้นั้นไม่ชอบใจทำ หรือต้องเรียนรู้หรือทำความ เข้าใจในเรื่องที่เขาไม่สนใ จ เขาจะเบื่อเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นง่าย ๆ คนเกิดวันที่ 29 เบื่อง่าย ถ้าไม่ได้งานที่ชอบก็จะเบื่ อทันที

อันที่จริงแล้ว คนเกิดวันที่ 29 เป็นคนมีเสน่ห์ และน่ารักกับคนที่เขาหรือเธ อพอใจ เป็นคนที่เรียกได้ว่ารักเดียวใจเด ียว เมื่อได้พอใจหรือรักใครแล้ว ก็จะไม่ผันแปรไปได้ มีความรับผิดชอบต่อคนรักและครอบคร ัวดี แต่ใครก็ตามที่เป็นคนรักกับ คนที่เกิดวันนี้ก็จะต้องพบข้อยุ่งยากบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อยุ่งยา กอันเกิดจากความเก่งแต่ประส บการณ์ดิ่งลึกมากกว่ากว้าง ของเขาหรือเธอผู้นั้น ทำให้เขาหรือเธอเป็นคนมองโล กอย่างไม่เข้าใจบางทีถึงกับกลายเป็นคนหลงตัวเอง หรือหลงกลุ่มไปได้ เช่นหลงผิดไปว่ากลุ่มของตนเ ท่านั้นที่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพนี้เป็นเ ลิศ หรือเป็นพวกที่ชอบมองว่าคนต ่างกลุ่มมีเกียรติน้อยกว่าต นบางทีเผลอ ๆ ยังแอบดูถูกภรรยาสามีและญาต ิของภริยาสามีว่าโง่กว่าตนก ็มี

และที่สำคัญคนเกิดวันที่ 29 เป็นคนที่แม้แต่คนใกล้ชิดที ่สุดก็ยากที่จะหยั่งรู้ความ รู้สึกจริง ๆของเขาหรือเธอได้ เป็นพวกที่ชอบมีชีวิตลึกลับ ชวนให้คนพิศวง และเขาหรือเธอผู้เกิดวันที่29 จะรู้สึกอึดอัดใจมาก ถ้ามีคนรู้เกี่ยวกับตัวเขาห รือเธอมากกว่าที่ต้องการให้ รู้

คนเกิดวันที่ 30 : ทรราชย์น้อย

คนเกิดวันที่ 30 มีพื้นนิสัยที่ดีหลายอย่าง แต่สิ่งที่พระเจ้าลืมให้มาก ับเขาหรือเธอ หรือให้มาก็น้อยสักหน่อย ก็คือความมีเสน่ห์

โดยพื้นฐานของดวงชะตา คนเกิดวันที่ 30 มักจะเป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ว่าดูภายนอกจะมีลักษณะอย ่างไร แต่ภายในจิตใจของเขามี “วิธีการ” หรือ “คำตอบ” หรือ”คำตัดสิน” ของปัญหาที่จะต้องเผชิญไว้พ ร้อมแล้ว และเมื่อตัดสินใจแล้วก็เป็น อันจบกันไม่ต้องหวนกลับมาพูดกันด้วย เรื่องเก่านั้นอีก การ “คิดในใจ” อย่างฉลาดนี้เองทำให้คนเกิดวันที่ 30 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี สามารถตัดสินใจทำอะไร ๆ ได้โดยไม่ ลังเลใจ

คนเกิดวันที่ 30 มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งแสดง ให้เห็นความเป็นคนเด็ดขาด ดูน่าเกรงขามเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอ ะไรและศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร สามารถใช้ความได้เปรียบที่ม ีอยู่เอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ยากลำบาก อ่านความคิดคนอื่นได้ปรุโปร ่ง หรือมีญาณสังหรณ์ที่ช่วยป้อ งกันกลอุบายของคู่แข่งได้จึงมัก เอาชนะคนอื่นได้เสมอ อำนาจก็ยิ่งมีมากขึ้น

คนที่เกิดวันนี้มีสติปัญญาห ลักแหลมเรียนรู้อะไรได้เร็ว กว่าคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องนั้นเป็นการตีความถ้อ ยคำสัญลักษณ์และปรัชญาต่าง ๆ แต่ก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องเครื่องกลไกต่าง ๆ มากนัก คนเกิดวันที่ 30 ชอบทำอะไรที่ยาก ๆ ที่คนธรรมดาสามัญไม่ค่อยทำก ัน จะทำแต่สิ่งที่ดีเลิศจริง ๆ แม้ในเรื่องความรัก เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 30 ก็มักจะพุ่งความสนใจไปยังคน ที่มีลักษณะเป็น “ดอกฟ้า” หรือ “โดมผู้จองหอง” มากกว่าที่สนใจคนธรรมดา ๆ

ถ้าท่านอยากให้คนเกิดวันที่ 30 สนใจท่านก็ต้องทำตัวให้เป็น “งานที่ยากกว่าธรรมดา”นอกจากจะเป็นคนชอบทำอะไรยาก ๆ แล้ว คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีอะไ รบางอย่างแปลกไปจากคนอื่น มีความสามารถพิเศษที่คนทั่ว ๆ ไปอาจทำไม่ได้ หรือนึกไม่ถึงว่าจะมีใครทำไ ด้เช่นนั้น แต่คนเกิดวันที่ 30 ก็อาจทำได้ถ้านึกพอใจจะทำ จนบางครั้งดูเหมือนบ้าระห่ำ หรือมีความคิดเห็นที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ เมือง ศาสนา ชีวิต แม้กระทั่งความรัก

คนเกิดวันที่ 30 กับความรักนั้น มีลักษณะของคนที่ขาดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใ จที่จะรักคนที่เก่งกาจ แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอ ง ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าทีให ้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือคู ่ครอง คู่รัก ทำให้คนที่เกิดวันที่ 30 ขาดเสน่ห์ไปอย่างน่าเสียดายมีคนเรียกคนเกิดวันที่ 30 ว่า “ทรราชย์น้อย” เพราะชอบเผด็จการตั้งแต่เรื ่องเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงเรื่องบริหารบ้านเมือง ทีเดียว

คนเกิดวันที่ 31 : ต้องการกำลังใจ

คนเกิดวันที่ 31 ได้รับพรจากพระเจ้าเรื่องสต ิปัญญา จึงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียว ฉลาดแบบที่เรียกกันว่ามีไหวพริบดี (ไม่ใช่เรียนหนังสือเก่ง) ดังนั้นเมื่อจะจับทำงานใด ก็มักจะประสบความสำเร็จระดับสูงเสมอ

โดยลักษณะนิสัย คนที่เกิดวันนี้เป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน แลไม่ชอบโอ้อวดหรือแม้แต่แสดงตนเกี่ยวกับความสำเร็จห รือความก้าวหน้าต่าง ๆ คนทั่วไปแม้จะรู้ว่าเขาหรือ เธอซึ่งเกิดวันที่ 31 เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่มีใครรู้จริง แม้แต่เพื่อนสนิท ว่าที่จริงแล้วความสำเร็จที่คนอื่นเห็นนั้นเป็ นเพียงเศษส่วนเท่าใดของความ สำเร็จที่เขาได้รับ

คนเกิดวันที่ 31 เป็นคนรักเพื่อนฝูง ความสุขที่แท้จริงของคนเกิด วันนี้ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 31 เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก ่คนที่รักเป็นอย่างดีถ้าท่านเคยอ่านหนังสือวรรณค ดีเรื่อง ลิลิตนิทราชาคริต คนเกิดวันที่ 31 ก็คือ อาบูหะซันพระเอกในเรื่องนั้นนั่นเอง (ถ้าไม่เคยอ่านก็ขอเชิญลองอ ่านดู สนุกมาก)

ความมีมนุษยสัมพันธ์ (หรือจะเรียกว่า มีเสน่ห์ก็คงจะได้) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันที่ 31 เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้มีบ ุคลิกภาพอันสง่างาม เด่น เป็นที่ต้องตาต้องใจและผู้คนมักอยา กปราศรัยทักทายด้วย ประกอบกับความมีมนุษยสัมพัน ธ์สามารถเข้ากับคนทุกระดับชั้ นได้ดี คนเกิดวันที่ 31 จึงเป็นผู้ที่มีคนรู้จักมาก

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 31 อยู่ที่ว่าแม้ดูภายนอกจะเข้ มแข็งเด็ดขาด แต่ในเบื้องลึก คนเกิดวันนี้มักจะขาดความเชื่อมั่ นในตนเอง คนเกิดวันที่ 31 มักไม่ทำสิ่งใดโดยปราศจากคำ ยืนยันจากคนที่ไว้ใจได้เสียก่อนว่ า สิ่งที่เขาทำนั้นถูกแล้วดีแ ล้ว ดังนั้น ถ้าท่านเป็นคู่รักคู่ครองหรือเพื่อนของคนเกิดวันนี้จ ะต้องรับบทบาทนี้ให้ได้ และข้อสำคัญที่ท่านลืมไม่ได ้ก็คือ อย่าแสดงตัวว่าเขาขาดท่านไม่ได้ แต่จงแสดงให้เห็นว่าท่านขาด เขาไม่ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให ้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 31

ในด้านความสัมพันธ์ทางเพศ คนเกิดวันที่ 31 จะต้องเยี่ยมกว่าคนอื่นเสมอ เป็นคนตั้งกฎเกณฑ์หรือหลักการไว้สูง ถ้าท่านปรับตัวตามเขาหรือเธ อไม่ได้ ทำตัวอย่างที่คนเกิดวันนี้ต้องการไม่ได้ เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้ก็จ ะไม่ลังเลที่จะเมินคุณไปได้ อย่างปราศจากเยื่อใยที่สำคัญที่สุด ท่านอย่าทรยศหรือหักหลังคนท ี่เกิดวันที่ 31 เป็นอันขาด แม้แต่ตุกติกมีเล่ห์เหลี่ยมท่านก็ไม่ควรทำ เพราะเขาหรือเธอผู้เกิดวันท ี่ 31 จะโต้ตอบท่านอย่างเต็มที่และรุนแรงทันที และท่านไม่มีทางที่จะเอาชนะ เขาหรือเธอได้เลย

ที่มา : ดวง 12ราศี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *